20.03.23, 06:30

Wyniki finansowe Agory w IV kwartale 2022 r.: przychody spadły o 6 proc.

Fot.: materiały prasowe

Wyniki Grupy Agora w IV kwartale 2022 r. nadal pozostawały pod presją warunków gospodarczych i rosnących kosztów operacyjnych, na które dodatkowo negatywnie wpłynęły zdarzenia jednorazowe.

Mimo słabszego IV kwartału i ogromnej presji kosztowej zakończyliśmy 2022 rok ze wzrostem przychodów i poprawą wyniku na poziomie EBITDA. W kolejnych miesiącach chcemy skoncentrować się na działaniach mających wzmocnić całą Grupę Agora i ugruntować jej pozycję jednej z najsilniejszych firm na polskim rynku medialnym. Sprzyja temu dobre otwarcie bieżącego roku i realizacja długo oczekiwanej inwestycji w Eurozet - największej w historii Agory inwestycji w media. Istotnym czynnikiem do podjęcia kolejnych projektów rozwojowych będzie też decyzja akcjonariuszy spółki w sprawie planowanej reorganizacji grupy kapitałowej” – mówi Bartosz Hojka, prezes zarządu Agory.

W IV kwartale 2022 r. całkowite przychody Grupy Agora wyniosły 331 mln zł i były niższe o niecałe 6 proc. w stosunku do tych sprzed roku. Zwiększyły się wpływy Grupy związane z działalnością filmową i gastronomiczną, jednak wzrost w tym zakresie zniwelowały niższe łączne przychody reklamowe, wpływy związane z działalności kinową oraz ze sprzedaży wydawnictw.

Mniejsza sprzedaż usług reklamowych

Przychody ze sprzedaży usług reklamowych w Grupie zmniejszyły się o prawie 10 proc. r/r i wyniosły 157,8 mln zł. Wzrost wpływów reklamowych nastąpił w Reklamie Zewnętrznej, Radiu oraz segmencie Film i Książka. W pierwszym z tych biznesów przyczyniły się do tego rosnące wydatki na kampanie realizowane na nośnikach typu citylight, digital i backlight, w drugim - przychody ze sprzedaży czasu antenowego w stacjach Grupy Radiowej Agory. Z kolei w kinach zwiększenie wpływów z reklamy miało związek głównie z brakiem ograniczeń w ich działalności. Zmniejszyły się natomiast wpływy reklamowe w segmencie Internet, na co rzutowały niższe przychody ze sprzedaży usług reklamowych w spółce Yieldbird, przy wyższych wpływach portalu Gazeta.pl, oraz w segmencie Prasa Cyfrowa i Drukowana. Udział przychodów cyfrowych i internetowych w całkowitych wpływach Grupy Agora ze sprzedaży reklam wyniósł ponad 40 proc.

Wartość przychodów ze sprzedaży wydawnictw w ostatnim kwartale 2022 r. zmniejszyła się o ponad 2 proc. do 38,6 mln zł. Wzrosły wpływy ze sprzedaży prenumeraty cyfrowej „Gazety Wyborczej”, przy spadku przychodów ze sprzedaży tradycyjnych wydań – choć dziennik zanotował w omawianym okresie wyższą średnią miesięczną sprzedaż egzemplarzy w porównaniu z poprzednim III kwartałem 2022 r., Zespół segmentu Prasa Cyfrowa i Drukowana może się też pochwalić kolejnym osiągnięciem w zakresie prenumeraty cyfrowej – Wyborcza.pl zamknęła 2022 z liczbą aktywnych subskrypcji powyżej 303,7 tys., co oznacza wzrost o przeszło 6 proc. w stosunku do końca 2021 r. Agora podkreśla również sukces oferty subskrypcyjnej Radia TOK FM, które już w październiku 2022 r. przekroczyło kolejny pułap sprzedażowy, a liczba sprzedanych dostępów Premium TOK FM na koniec 2022 wyniosła blisko 31,9 tys. Udział wpływów cyfrowych w całkowitych przychodach ze sprzedaży wydawnictw Grupy zwiększył się do niemal 38 proc., dynamicznie rośnie też cała sprzedaż cyfrowych treści - jej udział stanowił prawie 39 proc.

Przychody  z biletów do kin też spadły

Przychody ze sprzedaży biletów do kin sieci Helios spadły o ponad 9 proc. do 58,0 mln zł, a przychody ze sprzedaży barowej w kinach - o ponad 1 proc. do 30,8 mln zł. W omawianym okresie w kinach sieci Helios sprzedano 3,0 mln biletów, czyli o niemal 12 proc. mniej niż w IV kwartale 2021 r. Na całym kinowym rynku w tym czasie zakupionych zostało 11,9 mln biletów wobec 14,7 mln biletów rok wcześniej, co oznacza spadek o 19 proc.

Na podobnym jak rok temu poziomie ukształtowały się przychody z pozostałej sprzedaży, zaś Grupa Agora zanotowała wzrost przychodów z działalności gastronomicznej - do 10,3 mln zł oraz z działalności filmowej - do 8,0 mln zł. W pierwszym przypadku miało to związek ze wzrostem wpływów spółki Step Inside odnotowanym przy braku obostrzeń w działalności i dzięki większej liczbie lokali, w drugim wiązało się zwłaszcza z sukcesem kinowym filmu „Johnny” o przyjaźni ks. Jana Kaczkowskiego z Patrykiem Galewskim w reżyserii Daniela Jaroszka, który do końca 2022 r. zgromadził prawie milionową widownię. Druga produkcja własna spółki NEXT FILM została też doceniona licznymi nagrodami i nominacjami, a dodatkowo wynik „Johnny’ego” przyczynił się do rekordowego wyniku, jaki NEXT FILM osiągnął w całym roku – tytuły dystrybuowane przez spółkę przyciągnęły w 2022 niemal 2,7 mln widzów, dając jej historyczne 32 proc. udziału w rynku dystrybucji polskich filmów i pozycję jego lidera.

Koszty operacyjne netto Grupy Agora w IV kwartale 2022 r. wzrosły o ponad 10 proc. do 361,4 mln zł. Były one wyższe we wszystkich biznesach, poza Internetem. Jak informuje spółka, na wzrost wydatków Grupy rzutowały warunki rynkowe, związane z ogólnymi podwyżkami cen, inflacją i presją płacową. Co istotne, na poziom kosztów operacyjnych w znaczący sposób wpłynęły odpisy aktualizujące wartość aktywów w wysokości 47,2 mln zł, głównie w segmencie Prasa Cyfrowa i Drukowana, koszty restrukturyzacji w działalności prasowej oraz kinowej w łącznej wysokości 5,3 mln zł i odpis na należności jednego z kontrahentów obszaru Reklama Zewnętrzna w kwocie 1,1 mln zł.

Największą pozycję stanowiły koszty usług obcych – niższe w ostatnim kwartale 2022 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r., zaś najbardziej zwiększyły się koszty zużycia materiałów i energii oraz wartości sprzedanych towarów i materiałów. Nakłady na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników wzrosły niemal we wszystkich segmentach operacyjnych. Zatrudnienie etatowe w Grupie Agora w grudniu 2022 r. wyniosło 2 339 etatów i było wyższe o 16 etatów r/r.

Ostatecznie w IV kwartale 2022 r. Grupa Agora odnotowała zysk na poziomie EBITDA w wysokości 55,3 mln zł. Strata EBIT stanowiła 30,4 mln zł, strata netto - 30,5 mln zł, zaś strata netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej - 31,4 mln zł. Agora podkreśla, że na wyniki te negatywnie wpłynęły opisane wcześniej zdarzenia jednorazowe.

Rynek w 2022 r. wzrósł tylko o 4,5 proc.

Według szacunków Agory rynek reklamy w Polsce wzrósł w IV kwartale 2022 r. o prawie 4 proc., a reklamodawcy wydali w tym czasie na promowanie swoich produktów i usług około 3,42 mld zł. W całym 2022 r. wartość rynku reklamowego stanowiła około 11,1 mld zł, a dynamika wzrostu r/r wyniosła 4,5 proc., czyli osiągnęła poziom przewidywany w założeniach spółki. Po analizie danych i obserwacji trendów rynkowych zarząd Agory szacuje, że dynamika wydatków na reklamę w Polsce w 2023 r. wyniesie około 2-4 proc. - mimo dużej niepewności dotyczącej skali spowolnienia gospodarczego w kraju, poziomu inflacji i kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw, a także sytuacji w regionie może to nastąpić raczej w zakresie bliższym górnej granicy wskazanego przedziału.

Komentarze

Powiązane

30.05.23, 10:02
| prasa » informacje
Fakty czy kłamstwa? Publicysta Sieci rozprawi się w TVP INFO z kłamstwami i manipulacjami mediów
We wtorek, 30 maja br. o godz. 21:00 w ramówce TVP INFO zadebiutuje program „Fakty czy kłamstwa?”. Gospodarzem programu będzie Jakub Maciejewski związany z tygodnikiem „Sieci” i serwisem woplityce.pl.
30.05.23, 01:00
| prasa » informacje
Codziennik medialny: 30 maja (media i kultura: najważniejsza wydarzenia)
Co wydarzyło się w świecie mediów i kultury 30 maja? Media zapowiedzi, ważne daty, przegląd informacji. Wszystko, co trzeba wiedzieć.
29.05.23, 01:00
| prasa » informacje
Codziennik medialny: 29 maja (media i kultura: najważniejsza wydarzenia)
Co wydarzyło się w świecie mediów i kultury 29 maja? Media zapowiedzi, ważne daty, przegląd informacji. Wszystko, co trzeba wiedzieć.
28.05.23, 01:00
| prasa » informacje
Codziennik medialny: 28 maja (media i kultura: najważniejsza wydarzenia)
Co wydarzyło się w świecie mediów i kultury 28 maja? Media zapowiedzi, ważne daty, przegląd informacji. Wszystko, co trzeba wiedzieć.
27.05.23, 01:00
| prasa » informacje
Codziennik medialny: 27 maja (media i kultura: najważniejsza wydarzenia)
Co wydarzyło się w świecie mediów i kultury 27 maja? Media zapowiedzi, ważne daty, przegląd informacji. Wszystko, co trzeba wiedzieć.
26.05.23, 01:00
| prasa » informacje
Codziennik medialny: 26 maja (media i kultura: najważniejsza wydarzenia)
Co wydarzyło się w świecie mediów i kultury 26 maja? Media zapowiedzi, ważne daty, przegląd informacji. Wszystko, co trzeba wiedzieć.
25.05.23, 12:30
| prasa » informacje
IX edycja Konkursu TGE dla mediów Platynowe Megawaty 2022. Lista laureatów plebiscytu
Znamy zwycięzców IX edycji Konkursu dla mediów „Platynowe Megawaty”. Wygranymi tegorocznej odsłony plebiscytu zostali: Dariusz Ciepiela, Robert Kiewlicz, Jakub Wiech, Wojciech Krzyczkowski oraz Bartłomiej Sawicki. Kapituła Konkursu przyznała także trzy wyróżnienia specjalne: dla Tomasza Elżbieciaka, Mateusza Kokoszkiewicza oraz redakcji Polityki Insight Energy.
25.05.23, 08:30
| prasa » informacje
150 pytań i odpowiedzi współczesnej nauki w magazynie Świat Wiedzy Extra
Po sześcioletniej przerwie na rynek powraca magazyn „Świat Wiedzy Extra” (Wydawnictwo Bauer).
25.05.23, 01:00
| prasa » informacje
Codziennik medialny: 25 maja (media i kultura: najważniejsza wydarzenia)
Co wydarzyło się w świecie mediów i kultury 25 maja? Media zapowiedzi, ważne daty, przegląd informacji. Wszystko, co trzeba wiedzieć.
24.05.23, 01:00
| prasa » informacje
Codziennik medialny: 24 maja (media i kultura: najważniejsza wydarzenia)
Co wydarzyło się w świecie mediów i kultury 24 maja? Media zapowiedzi, ważne daty, przegląd informacji. Wszystko, co trzeba wiedzieć.
Subskrybuj RSS działu prasa: rss
Oferty pracy

Stanowisko ds. filmu

Centrum Kultury Zamek w Poznaniu | Poznań

Przejdź do oferty

Specjalista ds. promocji czasopism naukowych

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie | Warszawa

Przejdź do oferty

kierowniczka/kierownik działu PR

Teatr Dramatyczny im. Gustawa Holoubka | Warszawa

Przejdź do oferty
Polecamy
Konferencje

Zapraszamy do współpracy. Cena dodania do katologu od 149 PLN netto.