17.08.21, 07:00

Agora rozpoczęła odrabianie covidowych strat

Fot.: Pixabay.com, licencja otwarta

Ożywienie na rynku reklamy, rosnące zainteresowanie sprzedawanymi treściami i wydawnictwami oraz powrót do funkcjonowania kin sieci Helios zapewniły Grupie Agora wzrost przychodów w II kwartale 2021 r. Szybciej niż rynkowo zwiększały się wpływy reklamowe segmentów Reklama Zewnętrzna, Prasa oraz Radio, a swoje wyniki operacyjne poprawiły wszystkie biznesy Grupy. Zysk na poziomie EBITDA, odnotowany na koniec czerwca br., to początek odbudowy rezultatów całej Grupy Agora.

W II kwartale 2021 r. Grupa Agora rozpoczęła odrabianie covidowych strat. Dzięki stopniowemu znoszeniu obostrzeń oraz otwieraniu kolejnych gałęzi gospodarki w szybkim tempie rosły niemal wszystkie kategorie naszych wpływów i to we wszystkich obszarach działalności” – mówi Anna Kryńska-Goldewska, członkini zarządu Agory. „Co ważne, ostatnie miesiące przyniosły bardzo wyraźne sygnały odbudowy rynku reklamy w Polsce, którego wartość w pierwszym półroczu 2021 r. była wyższa nie tylko niż w 2020 , ale również w rekordowym 2019 r. Zapewniło to Grupie Agora ponad 50 proc. wzrost przychodów reklamowych w minionym kwartale. Cieszymy się też z rosnących wpływów cyfrowych i internetowych w Grupie, które narastająco sięgają już 40 proc. proc., oraz ze świetnego restartu kin sieci Helios. Choć otworzyły one swoje sale dopiero 21 maja, to bardzo szybko zgromadziły na seansach liczną widownię i dysponują mocną ofertę repertuarową, dając nadzieję na przyspieszenie tempa odrodzenia się rynku kinowego” – dodaje Goldewska.

Całkowite przychody Grupy Agora w II kwartale 2021 r. wyniosły 201,8 mln zł i były wyższe o niemal 56,0 proc. niż przed rokiem. Przychody ze sprzedaży usług reklamowych w Grupie zwiększyły się o 53,2 proc. do 118,4 mln zł, rosnąc w każdym z segmentów biznesowych. Jak tłumaczy firma, przyczyniły się do tego „odmrażanie” kolejnych sektorów gospodarki, a także większa aktywność reklamowa przedsiębiorców, która zapewniła istotny wzrost wartości wydatków na rynku reklamy w Polsce w 2. kwartale 2021 r. - o 41,5 proc. do poziomu ok. 2,7 mld zł. Wartość przychodów ze sprzedaży wydawnictw Grupy Agora wyniosła 35,6 mln zł i była wyższa niż rok temu o prawie 21,0 proc. Wzrost w tej kategorii odnotowały zarówno Wydawnictwo Agora, jak i „Gazeta Wyborcza”, przy czym wpływy ze sprzedaży subskrypcji treści Wyborcza.pl wzrosły o 22,5 proc., dzięki koncentracji zespołu dziennika na zwiększaniu średniego przychodu z prenumeraty cyfrowej. Łącznie przychody „Gazety Wyborczej” z cyfry, czyli z reklam i sprzedaży treści, wyniosły blisko 16,3 mln zł i stanowiły już prawie 41,0 proc. jej całkowitych wpływów. Podobnie zauważalnie rosły wpływy z działalności internetowej segmentu Radio - z reklamowych usług internetowych i sprzedaży subskrypcji Premium TOK FM, które zwiększyły się w II kwartale 2021 r. o 49,0 proc. W całości wpływów Grupy cyfrowe przychody reklamowe stanowią już niemal 52,0 proc., a wpływy ze sprzedaży cyfrowych treści sięgają prawie 36,0 proc.

0,9 mln sprzedanych biletów w sieci Helios 

Dzięki otwarciu kin sieci Helios, które nastąpiło 21 maja 2021 r., Grupa Agora zanotowała w II kwartale przychody z działalności kinowej, funkcjonującej z konkretnymi ograniczeniami, m.in. z limitem sprzedaży miejsc na salach. W kinach sieci Helios sprzedanych zostało niemal 0,9 mln biletów, a wpływy z tego tytułu wzrosły do 16,5 mln zł, zaś przychody ze sprzedaży barowej, uruchomionej 13 czerwca 2021 r., do 5,3 mln zł. Szybki wzrost nastąpił też w kategorii przychodów z działalności gastronomicznej – za sprawą spółki Step Inside, która prowadzi 10 restauracji pod marką Pasibus. Wyższe były też wpływy z pozostałej sprzedaży. Jedyną pozycją przychodową, która spadła w porównaniu z II kwartałem 2020 r., były wpływy z działalności filmowej Grupy – to głównie efekt mniejszej liczby produkcji w dystrybucji kinowej i poprzez platformy cyfrowe.

Jak podkreśla firma, choć w II kwartale br. Grupa Agora nadal funkcjonowała w ścisłej dyscyplinie kosztowej, to jednak jej koszty operacyjne netto zwiększyły się o ponad 25,0 proc. do 229,4 mln zł. Największą pozycję wśród wydatków stanowiły koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników, które wyniosły 76,4 mln zł i były wyższe o niemal 45,0 proc. niż przed rokiem. Wzrost ten to przede wszystkim efekt ubiegłorocznej bazy - w obciążonym pandemią 2020 r. w Grupie Agora wprowadzona została, m.in. obniżka wynagrodzeń o 20,0 proc. na okres sześciu miesięcy. W pozostałych kategoriach kosztów ich zwiększenie wiązało się z intensyfikacją działalności Grupy i miało swoje przełożenie na wzrost przychodów.
Spółka zwraca także uwagę, że istotny wpływ na porównywalność danych z ub.r. miał szereg zdarzeń o charakterze jednorazowym, które nastąpiły w 2020 r. Obciążyły one wyniki Grupy Agora łączną kwotą 7,5 mln zł. Łączny koszt zdarzeń jednorazowych odnotowanych w II kwartale 2021 r. to 2,4 mln zł.

Dzięki zwiększeniu wpływów niemal ze wszystkich źródeł Grupa Agora osiągnęła w II kwartale 2021 r. zysk na poziomie EBITDA w wysokości 14,7 mln zł, co oznacza zauważalną poprawę w porównaniu do 2020 r. Jednocześnie Grupa odnotowała stratę na poziomie EBIT w kwocie 27,6 mln zł oraz stratę netto w wysokości 9,9 mln zł.

Wyniki Grupy Agora z 2. kwartału 2021 r. i napawająca optymizmem sytuacja rynkowa pozwalają sądzić, że dynamika wzrostu przychodów Grupy w kolejnych kwartałach będzie się zwiększać z każdym okresem, oczywiście, pod warunkiem, że nie dojdzie do ponownego nasilenia się pandemii COVID-19. Sprzyjać temu będzie zwłaszcza znaczące ożywienie na rynku reklamy, dlatego też Agora podwyższyła swoje szacunki wzrostu wydatków na reklamę w Polsce” – dodaje Anna Kryńska-Godlewska.

Reklamodawcy w 2021 r. wydadzą więcej 

Zgodnie z oczekiwaniami spółki w 2021 r. reklamodawcy zwiększą wydatki na promocję swoich towarów i usług o ok. 8,0-11,0 proc. w porównaniu z 2020 r. Jedynym segmentem rynku reklamy, którego wartość skurczy się w całym br., będzie prasa wydawana w formie tradycyjnej – spadek może wynieść 9,0-12,0 proc. w porównaniu do 2020 r. W kinach, ze względu na dłuższe niż oczekiwane zamknięcie obiektów kultury, dynamika wzrostu będzie niższa niż pierwotnie przewidywana i wyniesie 6,0-9,0 proc. Na niezmienionym poziomie 5,0-8,0 proc. szacowany jest przez Agorę wzrost wartości wydatków na reklamę w telewizji. Natomiast dynamiczny skok wartości wydatków nastąpi w segmencie reklamy zewnętrznej – może on sięgnąć nawet 15,0-18,0 proc. W internecie, według prognozy spółki, wydatki na reklamę wzrosną zaś o 9,0-12,0 proc., a w radiu o 8,0-11,0 proc.

Komentarze

Powiązane

27.05.24, 20:00
| prasa » informacje
PoRUSZ!my przyszłość naszych dzieci. Akcja edukacyjna Gazety Wyborczej i Wysokich Obcasów
Redakcje “Gazety Wyborczej” i “Wysokich Obcasów” postanowiły w 2024 r. – roku Igrzysk olimpijskich – podjąć wyzwanie rozbudzenia w dzieciach miłości do ruchu, inicjując akcję edukacyjną “PoRUSZ!my przyszłość naszych dzieci”. W ramach projektu powstanie cykl eksperckich artykułów, podcasty i krótkie materiały wideo.
27.05.24, 13:30
| prasa » informacje
Orle Pióro, wydawca tygodnika Do Rzeczy chce zadebiutować na NewConnect
Orle Pióro S.A., wydawca portalu DoRzeczy.pl i tygodnika „Do Rzeczy – Pawła Lisickiego” oraz magazynu „Historia Do Rzeczy”, będący częścią notowanej na GPW grupy medialnej PMPG Polskie Media S.A., planuje debiut na NewConnect.
27.05.24, 01:00
| prasa » informacje
Codziennik medialny: 27 maja 2024 r. (media i kultura: najważniejsza wydarzenia)
Co wydarzyło się w świecie mediów i kultury 27 maja?
26.05.24, 01:00
| prasa » informacje
Codziennik medialny: 26 maja 2024 r. (media i kultura: najważniejsza wydarzenia)
Co wydarzyło się w świecie mediów i kultury 26 maja?
25.05.24, 01:00
| prasa » informacje
Codziennik medialny: 25 maja 2024 r. (media i kultura: najważniejsza wydarzenia)
Co wydarzyło się w świecie mediów i kultury 25 maja?
24.05.24, 01:00
| prasa » informacje
Codziennik medialny: 24 maja 2024 r. (media i kultura: najważniejsza wydarzenia)
Co wydarzyło się w świecie mediów i kultury 24 maja?
23.05.24, 19:59
| prasa » ludzie
Jan Rybicki na stałe w zespole redakcji Weekend.Gazeta.pl
Jan Rybicki, zwycięzca pierwszej edycji konkursu „Polska Stories”, na stałe dołączył do zespołu serwisu Weekend.Gazeta.pl.
23.05.24, 01:00
| prasa » informacje
Codziennik medialny: 23 maja 2024 r. (media i kultura: najważniejsza wydarzenia)
Co wydarzyło się w świecie mediów i kultury 23 maja?
22.05.24, 20:41
| prasa » informacje
Tele Tydzień Ekstra – Euro. Niezbędnik kibica od Wydawnictwa Bauer
22 maja br. na rynku prasowym ukazał się magazyn „Tele Tydzień Ekstra – „Euro” (Wydawnictwo Bauer) – poświęcony Mistrzostwom Europy w piłce nożnej.
22.05.24, 01:00
| prasa » informacje
Codziennik medialny: 22 maja 2024 r. (media i kultura: najważniejsza wydarzenia)
Co wydarzyło się w świecie mediów i kultury 22 maja?