17.08.21, 07:00

Agora rozpoczęła odrabianie covidowych strat

Fot.: Pixabay.com, licencja otwarta

Ożywienie na rynku reklamy, rosnące zainteresowanie sprzedawanymi treściami i wydawnictwami oraz powrót do funkcjonowania kin sieci Helios zapewniły Grupie Agora wzrost przychodów w II kwartale 2021 r. Szybciej niż rynkowo zwiększały się wpływy reklamowe segmentów Reklama Zewnętrzna, Prasa oraz Radio, a swoje wyniki operacyjne poprawiły wszystkie biznesy Grupy. Zysk na poziomie EBITDA, odnotowany na koniec czerwca br., to początek odbudowy rezultatów całej Grupy Agora.

W II kwartale 2021 r. Grupa Agora rozpoczęła odrabianie covidowych strat. Dzięki stopniowemu znoszeniu obostrzeń oraz otwieraniu kolejnych gałęzi gospodarki w szybkim tempie rosły niemal wszystkie kategorie naszych wpływów i to we wszystkich obszarach działalności” – mówi Anna Kryńska-Goldewska, członkini zarządu Agory. „Co ważne, ostatnie miesiące przyniosły bardzo wyraźne sygnały odbudowy rynku reklamy w Polsce, którego wartość w pierwszym półroczu 2021 r. była wyższa nie tylko niż w 2020 , ale również w rekordowym 2019 r. Zapewniło to Grupie Agora ponad 50 proc. wzrost przychodów reklamowych w minionym kwartale. Cieszymy się też z rosnących wpływów cyfrowych i internetowych w Grupie, które narastająco sięgają już 40 proc. proc., oraz ze świetnego restartu kin sieci Helios. Choć otworzyły one swoje sale dopiero 21 maja, to bardzo szybko zgromadziły na seansach liczną widownię i dysponują mocną ofertę repertuarową, dając nadzieję na przyspieszenie tempa odrodzenia się rynku kinowego” – dodaje Goldewska.

Całkowite przychody Grupy Agora w II kwartale 2021 r. wyniosły 201,8 mln zł i były wyższe o niemal 56,0 proc. niż przed rokiem. Przychody ze sprzedaży usług reklamowych w Grupie zwiększyły się o 53,2 proc. do 118,4 mln zł, rosnąc w każdym z segmentów biznesowych. Jak tłumaczy firma, przyczyniły się do tego „odmrażanie” kolejnych sektorów gospodarki, a także większa aktywność reklamowa przedsiębiorców, która zapewniła istotny wzrost wartości wydatków na rynku reklamy w Polsce w 2. kwartale 2021 r. - o 41,5 proc. do poziomu ok. 2,7 mld zł. Wartość przychodów ze sprzedaży wydawnictw Grupy Agora wyniosła 35,6 mln zł i była wyższa niż rok temu o prawie 21,0 proc. Wzrost w tej kategorii odnotowały zarówno Wydawnictwo Agora, jak i „Gazeta Wyborcza”, przy czym wpływy ze sprzedaży subskrypcji treści Wyborcza.pl wzrosły o 22,5 proc., dzięki koncentracji zespołu dziennika na zwiększaniu średniego przychodu z prenumeraty cyfrowej. Łącznie przychody „Gazety Wyborczej” z cyfry, czyli z reklam i sprzedaży treści, wyniosły blisko 16,3 mln zł i stanowiły już prawie 41,0 proc. jej całkowitych wpływów. Podobnie zauważalnie rosły wpływy z działalności internetowej segmentu Radio - z reklamowych usług internetowych i sprzedaży subskrypcji Premium TOK FM, które zwiększyły się w II kwartale 2021 r. o 49,0 proc. W całości wpływów Grupy cyfrowe przychody reklamowe stanowią już niemal 52,0 proc., a wpływy ze sprzedaży cyfrowych treści sięgają prawie 36,0 proc.

0,9 mln sprzedanych biletów w sieci Helios 

Dzięki otwarciu kin sieci Helios, które nastąpiło 21 maja 2021 r., Grupa Agora zanotowała w II kwartale przychody z działalności kinowej, funkcjonującej z konkretnymi ograniczeniami, m.in. z limitem sprzedaży miejsc na salach. W kinach sieci Helios sprzedanych zostało niemal 0,9 mln biletów, a wpływy z tego tytułu wzrosły do 16,5 mln zł, zaś przychody ze sprzedaży barowej, uruchomionej 13 czerwca 2021 r., do 5,3 mln zł. Szybki wzrost nastąpił też w kategorii przychodów z działalności gastronomicznej – za sprawą spółki Step Inside, która prowadzi 10 restauracji pod marką Pasibus. Wyższe były też wpływy z pozostałej sprzedaży. Jedyną pozycją przychodową, która spadła w porównaniu z II kwartałem 2020 r., były wpływy z działalności filmowej Grupy – to głównie efekt mniejszej liczby produkcji w dystrybucji kinowej i poprzez platformy cyfrowe.

Jak podkreśla firma, choć w II kwartale br. Grupa Agora nadal funkcjonowała w ścisłej dyscyplinie kosztowej, to jednak jej koszty operacyjne netto zwiększyły się o ponad 25,0 proc. do 229,4 mln zł. Największą pozycję wśród wydatków stanowiły koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników, które wyniosły 76,4 mln zł i były wyższe o niemal 45,0 proc. niż przed rokiem. Wzrost ten to przede wszystkim efekt ubiegłorocznej bazy - w obciążonym pandemią 2020 r. w Grupie Agora wprowadzona została, m.in. obniżka wynagrodzeń o 20,0 proc. na okres sześciu miesięcy. W pozostałych kategoriach kosztów ich zwiększenie wiązało się z intensyfikacją działalności Grupy i miało swoje przełożenie na wzrost przychodów.
Spółka zwraca także uwagę, że istotny wpływ na porównywalność danych z ub.r. miał szereg zdarzeń o charakterze jednorazowym, które nastąpiły w 2020 r. Obciążyły one wyniki Grupy Agora łączną kwotą 7,5 mln zł. Łączny koszt zdarzeń jednorazowych odnotowanych w II kwartale 2021 r. to 2,4 mln zł.

Dzięki zwiększeniu wpływów niemal ze wszystkich źródeł Grupa Agora osiągnęła w II kwartale 2021 r. zysk na poziomie EBITDA w wysokości 14,7 mln zł, co oznacza zauważalną poprawę w porównaniu do 2020 r. Jednocześnie Grupa odnotowała stratę na poziomie EBIT w kwocie 27,6 mln zł oraz stratę netto w wysokości 9,9 mln zł.

Wyniki Grupy Agora z 2. kwartału 2021 r. i napawająca optymizmem sytuacja rynkowa pozwalają sądzić, że dynamika wzrostu przychodów Grupy w kolejnych kwartałach będzie się zwiększać z każdym okresem, oczywiście, pod warunkiem, że nie dojdzie do ponownego nasilenia się pandemii COVID-19. Sprzyjać temu będzie zwłaszcza znaczące ożywienie na rynku reklamy, dlatego też Agora podwyższyła swoje szacunki wzrostu wydatków na reklamę w Polsce” – dodaje Anna Kryńska-Godlewska.

Reklamodawcy w 2021 r. wydadzą więcej 

Zgodnie z oczekiwaniami spółki w 2021 r. reklamodawcy zwiększą wydatki na promocję swoich towarów i usług o ok. 8,0-11,0 proc. w porównaniu z 2020 r. Jedynym segmentem rynku reklamy, którego wartość skurczy się w całym br., będzie prasa wydawana w formie tradycyjnej – spadek może wynieść 9,0-12,0 proc. w porównaniu do 2020 r. W kinach, ze względu na dłuższe niż oczekiwane zamknięcie obiektów kultury, dynamika wzrostu będzie niższa niż pierwotnie przewidywana i wyniesie 6,0-9,0 proc. Na niezmienionym poziomie 5,0-8,0 proc. szacowany jest przez Agorę wzrost wartości wydatków na reklamę w telewizji. Natomiast dynamiczny skok wartości wydatków nastąpi w segmencie reklamy zewnętrznej – może on sięgnąć nawet 15,0-18,0 proc. W internecie, według prognozy spółki, wydatki na reklamę wzrosną zaś o 9,0-12,0 proc., a w radiu o 8,0-11,0 proc.

Komentarze

Powiązane

29.09.23, 09:00
| prasa » ludzie
Michał Wodziński redaktorem naczelnym dziennika Fakt
1 listopada 2023 r. Michał Wodziński obejmie stanowisko redaktora naczelnego gazety codziennej "Fakt" i będzie odpowiedzialny za pracę redakcji oraz strategię rozwoju dziennika oraz serwisu Fakt.pl.
29.09.23, 01:00
| prasa » informacje
Codziennik medialny: 29 września (media i kultura: najważniejsza wydarzenia)
Co wydarzyło się w świecie mediów i kultury 29 września? Media zapowiedzi, ważne daty, przegląd informacji. Wszystko, co trzeba wiedzieć.
28.09.23, 11:00
| radio » informacje | prasa » informacje
Dziennikarz dla planety. Konkurs o Nagrodę Radia Zet z nową kategorią
Konkurs o Nagrodę Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego po raz kolejny rozszerza swoją formułę. W tym roku nagrodzi również dziennikarzy za ich działalność w zakresie odpowiedzialności klimatycznej.
28.09.23, 01:00
| prasa » informacje
Codziennik medialny: 28 września (media i kultura: najważniejsza wydarzenia)
Co wydarzyło się w świecie mediów i kultury 28 września? Media zapowiedzi, ważne daty, przegląd informacji. Wszystko, co trzeba wiedzieć.
27.09.23, 01:00
| prasa » informacje
Codziennik medialny: 27 września (media i kultura: najważniejsza wydarzenia)
Co wydarzyło się w świecie mediów i kultury 27 września? Media zapowiedzi, ważne daty, przegląd informacji. Wszystko, co trzeba wiedzieć.
26.09.23, 01:00
| prasa » informacje
Codziennik medialny: 26 września (media i kultura: najważniejsza wydarzenia)
Co wydarzyło się w świecie mediów i kultury 26 września? Media zapowiedzi, ważne daty, przegląd informacji. Wszystko, co trzeba wiedzieć.
25.09.23, 01:00
| prasa » informacje
Codziennik medialny: 25 września (media i kultura: najważniejsza wydarzenia)
Co wydarzyło się w świecie mediów i kultury 25 września? Media zapowiedzi, ważne daty, przegląd informacji. Wszystko, co trzeba wiedzieć.
24.09.23, 01:00
| prasa » informacje
Codziennik medialny: 24 września (media i kultura: najważniejsza wydarzenia)
Co wydarzyło się w świecie mediów i kultury 24 września? Media zapowiedzi, ważne daty, przegląd informacji. Wszystko, co trzeba wiedzieć.
23.09.23, 01:00
| prasa » informacje
Codziennik medialny: 23 września (media i kultura: najważniejsza wydarzenia)
Co wydarzyło się w świecie mediów i kultury 23 września? Media zapowiedzi, ważne daty, przegląd informacji. Wszystko, co trzeba wiedzieć.
22.09.23, 01:00
| prasa » informacje
Codziennik medialny: 22 września (media i kultura: najważniejsza wydarzenia)
Co wydarzyło się w świecie mediów i kultury 22 września? Media zapowiedzi, ważne daty, przegląd informacji. Wszystko, co trzeba wiedzieć.
Subskrybuj RSS działu prasa: rss
Oferty pracy

Specjalista/specjalistka ds. marketingu

Muzeum Getta Warszawskiego | Warszawa

Przejdź do oferty
Konkursy
do 01.11.23

Do zdobycia jeden egzemplarz książki.

do 28.10.23

Do zdobycia jeden egzemplarz książki.

do 27.10.23

Do zdobycia jeden egzemplarz książki.

Polecamy
Konferencje

Zapraszamy do współpracy. Cena dodania do katologu od 149 PLN netto.