06.04.12, 20:40

Zmiany w radzie nadzorczej Netii

W trakcie zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki powołano Stana Abbeloosa, Bena Dustera, George’a Karaplisa, Nicolasa Maguin, Ewę Pawluczuk i Piotra Żochowskiego

W trakcie czwartkowego zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Netii, do rady nadzorczej powołano 6 osób: Stana Abbeloosa, Bena Dustera, George’a Karaplisa, Nicolasa Maguin, Ewę Pawluczuk i Piotra Żochowskiego.

Stan Abbeloos posiada bogate doświadczenie w sektorze telekomunikacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem rynku alternatywnych dostawców usług szerokopasmowych w Europie Wschodniej. W latach 2006 - 2008 pełnił funkcję prezesa w Farlep Invest, holdingu skupiającym ukraińskie spółki telekomunikacyjne, w którym przeprowadził restrukturyzację i integrację ponad 40 podmiotów prawnych podwyższając efektywność i rentowność podstawowej działalności, a także był zaangażowany w działalność z zakresu fuzji i przejęć. W latach 1996-2004 Abbeloos pełnił szereg funkcji w Golden Telecom, wiodącym rosyjskim operatorze alternatywnym, w tym funkcję Dyrektora Handlowego, Głównego Dyrektora ds. Operacyjnych i członka Zarządu. Przed podjęciem pracy w Golden Telecom, w latach 1991-1996, był zatrudniony jako Główny Dyrektor Zarządzający i członek Zarządu w LenBell Telephone a.o., spółce joint venture założonej przez Alcatel Bell i partnerów rosyjskich. Pracował także jako główny dyrektor zarządzający i członek zarządu w Shanghai Bell Telephone Manufacturing Co. Ltd. oraz, na tych samych stanowiskach, w Shanghai Belling Microelectronics Manufacturing Co. Ltd. w latach 1986-1988. Stan Abbeloos jest obywatelem Belgii, posługującym się płynnie angielskim, francuskim i flamandzkim, zna także język niemiecki i rosyjski.

Ben Duster jest doświadczonym doradcą strategicznym, bankierem inwestycyjnym i specjalistą ds. restrukturyzacji, doradzającym przy transformacjach obejmujących kompleksową restrukturyzację bilansu spółek oraz przy pokonywaniu przez spółki newralgicznego okresu przejściowego po rekapitalizacji, wówczas gdy ocena sytuacji, zdefiniowanie i realizacja optymalnego kierunku strategicznego są kluczowe dla osiągnięcia potencjalnie możliwej wartości spółki. Obecnie pracuje jako wykonawczy dyrektor zarządzający w firmie Watermark Advisor LLC. Przed podjęciem pracy w tej firmie był partnerem w firmie Masson & Company, w której odpowiadał za główne projekty restrukturyzacyjne, w tym za restrukturyzację i rekapitalizację Airgate PCS z siedzibą w Atlancie, USA, dostawcy bezprzewodowych usług telekomunikacyjnych należącego do grupy Sprint. Od grudnia 2004 roku Duster pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu ds. Audytu w RCN Corporation (NASDAQ: RCNI), działającego w Wirginii, USA, dostawcy usług telekomunikacyjnych na bazie własnej infrastruktury światłowodowej, takich jak usługi wideo, szerokopasmowa transmisja danych i usługi głosowe dla klientów indywidualnych i małych firm, a także usług dla korporacji i innych operatorów, w tym tranzytu ruchu na bazie sieci lokalnych i długodystansowych SONET oraz sieci Ethernet, kolokacji, dostępu do szerokopasmowego Internetu. Jest ponadto przewodniczącym Komitetu Wynagrodzeń w firmie Catalyst Paper (Toronto Stock Exchange: CTLUF) z Kolumbii Brytyjskiej, Kanada, produkującej papier i masę celulozową. W latach 2002 – 2007 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady w Algom Steel, notowanym na giełdzie w Toronto producencie stali, spółce sprzedanej w czerwcu 2007 r. firmie Essar. W latach 1997-2001 Duster był Dyrektorem Zarządzającym w Wachovia Securities, gdzie kierował zespołem doradców ds. fuzji i przejęć. W latach 1980-1997 pracował w Salomon Brothers Inc., kolejno na stanowisku współpracownika (Associate) w Venture Capital Group, a następnie jako wiceprezes w Mergers & Acquisition Group.

George Karaplis posiada bogate doświadczenie w branży telekomunikacyjnej, zdobyte podczas pełnienia istotnych funkcji wykonawczych zarówno w podmiotach o dominującej pozycji rynkowej jak i wśród operatorów alternatywnych. W latach 2005 – 2008 pełnił funkcję dyrektora finansowego (CFO) spółki Lannet Telecommunications gdzie prowadził m.in. program redukcji kosztów, pozyskiwania finansowania dla działalności spółki w drodze emisji akcji oraz rozwoju strategii usług szerokopasmowego dostępu do Internetu. Wcześniej, w latach 2002 – 2005, Karaplis pracował na stanowisku Starszego Doradcy (Senior Advisor) w Tyle Limited Investments, niezależnej firmie doradczej dla zagranicznych inwestorów zainteresowanych sektorem telekomunikacyjnym w południowo-wschodniej Europie, doradzając przy licznych akwizycjach i przejęciach. W latach 2000 – 2002 pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego firmy Equant S.A. w Atenach, wiodącej spółce zależnej France Telecom Global One w Grecji. Wcześniej Karaplis pełnił stanowisko CFO oraz Głównego MenadŜera ds. Inwestycji Zagranicznych w spółce Hellenic Telecom, gdzie przeprowadził proces IPO spółki na giełdzie w Nowym Jorku (NYSE), proces restrukturyzacji operacji spółki w Rumunii, Bułgarii oraz Armenii oraz aranżował finansowania kapitałowe i dłużne dla spółki. Przed rozpoczęciem kariery w branży telekomunikacyjnej Geroge Karaplis piastował szereg funkcji wykonawczych w Europie i Kanadzie, m.in. Głównego Menedżera na Europę Wschodnią i Południową w firmie Lyonnaise des Eaux (1994 – 1998), konsultanta w firmie doradczej KPMG (1992 – 1994), dyrektora w firmie Wellington Insurance (1989 – 1991) oraz dyrektora ds. marketingu i planowania w firmie Domtar (1984 – 1989).

Nicolas Maguin pełni obecnie funkcję dyrektora generalnego w grupie Louis DreyfusCommodities w Rosji. Przez lata zdobył wszechstronne doświadczenie na polu restrukturyzacji, rozwoju biznesu oraz optymalizacji rachunku wyników na szybko rozwijających się rynkach. Prowadził główne projekty w zakresie rozwoju rynków oraz innowacji produktów w jednej z najszybciej rozwijających się francuskich spółek telekomunikacyjnych, która w ciągu niecałych 10 lat stała się głównym rywalem operatora dominującego. W styczniu 2000 roku Maguin dołączył do firmy Louis Dreyfus Communication (LDCOM), która następnie zmieniła nazwę na Neuf Cegetel. W ciągu 9 lat pracy w Neuf Cegetel awansował ze stanowiska dyrektora ds. rozwoju biznesu na stanowisko wiceprezesa ds. rynku masowego oraz członka komitetu wykonawczego grupy. W latach 1989-1999  Maguin pracował w CLECIM, jednej z wiodących na świecie firm inżynierskich zajmujących się budową zakładów w przemyśle hutniczym, działającej obecnie pod nazwą Siemens VAI. W tym czasie kierował zespołami projektowymi i pracował nad międzynarodowymi projektami oraz rozwojem biznesu, w tym na rynku USA i na Ukrainie.

Ewa Pawluczuk jest zastępcą dyrektora biura finansów w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, gdzie odpowiada m.in. za przygotowanie budżetu spółki. Przed podjęciem pracy w PAŻP pracowała jako dyrektor ds. finansów w Probike S.A., wyłącznym importerze na Polskę motocykli Kawasaki i Ducati. W latach 2002-2007 pracowała na stanowisku dyrektora pionu finansów i administracji w TP Incest Sp. z o.o. - spółce należącej do Grupy Telekomunikacji Polskiej i zajmującej się procesami restrukturyzacyjnymi w Grupie TP. Uczestniczyła również w pracach rady nadzorczej takich spółek z Grupy TP jak TelArp Sp. z o.o., Postinfo Sp. z o.o. i Netbud Sp. z o.o. Inne doświadczenia zawodowe Ewy Pawluczuk to praca w departamentach bankowości inwestycyjnej Bank of America (Polska) S.A. (2002-2000) oraz Banku Amerykańskiego w Polsce S.A. (1998-2000). W latach 1994 – 1998 pracowała w Biurze Maklerskim Banku Gdańskiego oraz w Domu Maklerskim BIG-BG Sp. z o.o.

Piotr Żochowski jest doświadczonym menedżerem finansowym, z bardzo dobrą znajomością zarządzania finansowego w korporacjach oraz zagadnień związanych z redukcją kosztów i zarządzaniem ryzykiem. Posiada także wysokie umiejętności z zakresu modelowania finansowego ibiznesowego oraz doświadczenie we współpracy z zagranicznymi instytucjami i akcjonariuszami wcelu podnoszenia rentowności spółek. Od 2000 roku jest związany zawodowo z grupą finansową Pionieer Pekao Investment Management. Był odpowiedzialny za stworzenie grupy Pioneer Pekao Investment Management w momencie rozpoczęcia działalności w 2000 r. Obecnie pełni funkcję wiceprezesa zarządu i głównego dyrektora finansowego w Pioneer Pekao Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych SA. Od czerwca 2007 roku jest ponadto członkiem zespołu odpowiadającego za rozwój działalności biznesowej Pioneer Global Asset Management w regionie Europy Centralnej i Wschodniej. W latach 2002-2007 był głównym dyrektorem finansowym na Region Europy Środkowej i Wschodniej w Pionieer Global Asset Management. Jeszcze wcześniej, w latach 1996–1999, był zatrudniony w firmie Arthur Andersen Sp. z o.o. na stanowisku starszego audytora.

Komentarze

Subskrybuj RSS: rss
Oferty pracy

Aktualnie nie mamy ofert pracy.

Dodaj swoją ofertę
Konkursy
do 22.05.24

Ważna informacja dla biorących udział w konkursach na stronach portalmedialny.pl. 

do 20.05.24

Do zdobycia jeden egzemplarz książki.

do 16.05.24

Do zdobycia jeden egzemplarz książki.

Polecamy