09.11.11, 18:09

PMPG po trzech kwartałach 2011: wzrost zysku brutto

Po dziewięciu miesiącach 2011 r. skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Platforma Mediowa Point Group  wzrósł o prawie 17 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2010 r.

Po dziewięciu miesiącach 2011 r. skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Platforma Mediowa Point Group  wzrósł o prawie 17 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2010 r. Zysk operacyjny wzrósł ponaddwukrotnie, natomiast zysk brutto wyniósł 4 mln 661 tys. i był o 78,9 proc. wyższy niż rok temu. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 51 mln 579 tys.

W trzecim kwartale 2011 Grupa Kapitałowa PMPG SA kontynuowała zmiany mające na celu repozycjonowanie na polskim rynku medialnym oraz zapewnienie jej stabilnego rozwoju. Z końcem sierpnia PMPG ostatecznie zamknęła projekt kierowany do studentów oraz bezterminowo odroczyła prace nad muzycznym kanałem telewizyjnym.

Wiodącym aktywem PMPG pozostaje tygodnik "Wprost", który generuje aż 70 proc. przychodów. W III kwartale działania Grupy skupiały się na wzmocnieniu tego aktywa oraz uruchomieniu nowego projektu wydawniczego - magazynu „Bloomberg Businessweek Polska". Magazyn, którego międzynarodowa edycja jest uznawana za jedno z najbardziej wpływowych pism świata, jest wydawany na licencji Bloomberg L.P. i jest to pierwsza krajowa edycja magazynu od czasu przejęcia Businessweeka przez Bloomberg L.P. Według ostrożnych ocen Zarządu Grupy, nowy projekt powinien być rentowny już w pierwszym kwartale 2012 r.

Uruchomienie nowego tytułu ma pozwolić PMPG na utrwalenie jej pozycji jako wydawcy pism opiniotwórczych kierowanych do atrakcyjnych grup czytelniczych i czynnego uczestnika debaty publicznej. Ma również zapewnić dywersyfikację i zrównoważenie źródeł przychodu w ramach pionu wydawniczego Grupy. Z kolei współpraca z renomowanym międzynarodowym partnerem daje PMPG możliwości zdobycia nowych kompetencji i know-how w zakresie wydawania i komercjalizacji wysokiej jakości kontentu.

Zmiana struktury przychodów pozytywnie wpłynęła na wyniki operacyjne Grupy w trzech kwartałach 2011 r. Przychody ze sprzedaży pozostają niższe niż po dziewięciu miesiącach 2010 r., ale widoczny jest wyraźnie malejący udział w nich transakcji barterowych. W wynikach trzeciego kwartału widoczne są również wyższe koszty sprzedaży związane z wprowadzeniem i uplasowaniem na rynku nowego tytułu, jakim jest „Bloomberg Businessweek Polska".   

Biorąc pod uwagę strukturę przychodów grupy oraz trendy rynku reklamowego, Zarząd PMPG zdecydował o zintensyfikowaniu działalności w Internecie i nowych mediach. Od połowy trzeciego kwartału zarówno tygodnik "Wprost", jak i magazyn "Machina" są dostępne dla użytkowników tabletów i smartfonów. „Bloomberg Businessweek Polska" będzie dostępny w wersji tabletowej w IV kwartale, natomiast od drugiego numeru jest dostępny jako e-wydanie. W czwartym kwartale ma również ruszyć serwis BBWP.PL powiązany z nowym tytułem PMPG. Trwają także prace nad modernizacją serwisu Wprost24.pl i repozycjonowaniem go w kierunku informacyjno-opiniotwórczej platformy na wzór „Huffington Post". Prace te ruszyły wraz z zatrudnieniem dyrektora ds. Internetu, Aleksandra Krzempka. PMPG pracuje również nad rozwojem źródeł przychodów w obszarze nowych mediów. 

Komentarze

Powiązane

17.07.24, 01:00
| prasa » informacje
Codziennik medialny: 17 lipca (media i kultura: najważniejsza wydarzenia)
Co wydarzyło się w świecie mediów i kultury 17 lipca? Media zapowiedzi, ważne daty, przegląd informacji. Wszystko, co trzeba  wiedzieć.
16.07.24, 01:00
| prasa » informacje
Codziennik medialny: 16 lipca (media i kultura: najważniejsza wydarzenia)
Co wydarzyło się w świecie mediów i kultury 16 lipca? Media zapowiedzi, ważne daty, przegląd informacji. Wszystko, co trzeba  wiedzieć.
15.07.24, 01:00
| prasa » informacje
Codziennik medialny: 15 lipca (media i kultura: najważniejsza wydarzenia)
Co wydarzyło się w świecie mediów i kultury 15 lipca? Media zapowiedzi, ważne daty, przegląd informacji. Wszystko, co trzeba  wiedzieć.
14.07.24, 01:00
| prasa » informacje
Codziennik medialny: 14 lipca (media i kultura: najważniejsza wydarzenia)
Co wydarzyło się w świecie mediów i kultury 14 lipca? Media zapowiedzi, ważne daty, przegląd informacji. Wszystko, co trzeba wiedzieć.
13.07.24, 01:00
| prasa » informacje
Codziennik medialny: 13 lipca (media i kultura: najważniejsza wydarzenia)
Co wydarzyło się w świecie mediów i kultury 13 lipca? Media zapowiedzi, ważne daty, przegląd informacji. Wszystko, co trzeba wiedzieć.
12.07.24, 01:00
| prasa » informacje
Codziennik medialny: 12 lipca (media i kultura: najważniejsza wydarzenia)
Co wydarzyło się w świecie mediów i kultury 12 lipca? Media zapowiedzi, ważne daty, przegląd informacji. Wszystko, co trzeba wiedzieć.
11.07.24, 06:30
| prasa » informacje
Czułość. Wolność. Równowaga. Akcja społeczna Wysokich Obcasów i Wyborczej
Rozpoczęta 5 lipca br. nowa akcja społeczna „Czułość. Wolność. Równowaga” to inicjatywa „Wysokich Obcasów” i „Wyborczej”. Akcja potrwa rok.
11.07.24, 01:00
| prasa » informacje
Codziennik medialny: 11 lipca (media i kultura: najważniejsza wydarzenia)
Co wydarzyło się w świecie mediów i kultury 11 lipca? Media zapowiedzi, ważne daty, przegląd informacji. Wszystko, co trzeba wiedzieć.
10.07.24, 11:00
| prasa » informacje
Forbes Women rozpoczyna akcję 50 po 50
„Forbes Women” rozpoczyna inicjatywę „50 po 50”. W kolejnym numerze magazynu zostanie opublikowana lista kobiet po 50. roku życia, które odniosły sukcesy w różnych dziedzinach. Redakcja czeka na zgłoszenia.
10.07.24, 01:00
| prasa » informacje
Codziennik medialny: 10 lipca (media i kultura: najważniejsza wydarzenia)
Co wydarzyło się w świecie mediów i kultury 10 lipca? Media zapowiedzi, ważne daty, przegląd informacji. Wszystko, co trzeba wiedzieć.