30.11.10, 21:57

Powołano Rady Programowe TVP, Polskiego Radia oraz TVP Polonia. Kto w nich zasiada?

Powołano Rady Programowe TVP S.A., Polskiego Radia SA i TVP Polonia.Wśród osób powołanych do zasiadania w Radach znajdziemy wiele kontrowersyjnych osób.

Powołano Rady Programowe TVP S.A., Polskiego Radia SA i TVP Polonia. Wśród osób powołanych do zasiadania w Radach znajdziemy wiele kontrowersyjnych osób.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na posiedzeniu 16 listopada 2010 r. powołała: Radę Programową Telewizji Polskiej S.A. w składzie: Jacek Fedorowicz, Marek Krawczyk, Elżbieta Misiak-Bremer, Iwona Śledzińska-Katarasińska, Marek Wójcik, rekomendowani przez Klub Parlamentarny PO, Barbara Bubula, Anna Sobecka, Bożena Walewska, rekomendowane przez Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, Piotr Gadzinowski, rekomendowany przez Klub Parlamentarny Sojusz Lewicy Demokratycznej Marian Zalewski, rekomendowany przez Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego, Krzysztof Magowski, Robert Matejuk, Marcin Przeciszewski, Jan Wołek, Jan Jakub Wygnański, rekomendowani przez KRRiT.

KRRiT powołała Radę Programową Polskiego Radia SA w składzie: Rafał Grupiński, Małgorzata Kidawa - Błońska, Edward Pałłasz, Piotr Węgleński, Maciej Wojtyszko, rekomendowani przez Klub Parlamentarny PO, Teresa Bochwic, Krzysztof Czabański, Stanisław Janecki, rekomendowani przez Klub Parlamentarny PiS, Jerzy Bralczyk, rekomendowany przez Klub Parlamentarny SLD, Henryk Cichecki rekomendowany przez Klub Parlamentarny PSL, Krzysztof Knittel, Wojciech Kurdziel, Małgorzata Muzoł , Jan Poprawa, Andrzej Turski, rekomendowani przez KRRiT.

Powołano także Radę Programową TVP Polonia w składzie: Barbara Borys-Damięcka, Joanna Fabisiak, Tomasz Dąbrowski, Anna Nehrebecka-Byczewska, Andrzej Person, rekomendowani przez Klub Parlamentarny PO, Marek Bućko, Michał Dworczyk, Eliza Dzwonkiewicz, rekomendowani przez Klub Parlamentarny PiS, Jędrzej Wijas rekomendowany przez Klub Parlamentarny SLD, Adam Struzik, rekomendowany przez Klub Parlamentarny PSL, Stanisław Durlej, Krzysztof Mroziewicz, Wojciech Müller, Krzysztof Rutkowski, Jarosław J. Szczepański, rekomendowani przez KRRiT.

Rady Programowe liczą po 15 członków. Dziesięciu reprezentowanych jest przez ugrupowania parlamentarne, pięciu rekomenduje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Kadencja Rad Programowych trwa cztery lata. Zgodnie z Ustawą o radiofonii i telewizji członkowie Rad Programowych publicznej radiofonii i telewizji reprezentują społeczne interesy i oczekiwania związane z działalnością programową.

Rada Programowa Telewizji Polskiej S.A.:
Jacek Fedorowicz – artysta estradowy, autor tekstów, współtwórca telewizyjnych programów rozrywkowych, w latach 1974-1981 radiowej audycji satyrycznej „60 minut na  godzinę”. W latach 80-tych współpracownik Radia „S” Regionu Mazowsze, autor tekstów prasy podziemnej. Aktor i współscenarzysta filmowy. Wyróżniony m.in.: Nagrodą Kisiela, Złotym Mikrofonem, Wiktorem i Superwiktorem.

Marek Krawczyk - w latach 1999-2000 doradca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Andrzeja Zakrzewskiego. Współzałożyciel Stowarzyszenia Wolnego Słowa. Współzałożyciel Polskiej Izby Książki i Porozumienia Wydawców Książki Historycznej. Działacz opozycji demokratycznej. Współpracownik podziemnych wydawnictw NOWa, Krag, CDN, Głos, Most. Laureat wielu nagród m.in.: Instytutu Literackiego w Paryżu w 1988 roku.

Elżbieta Misiak-Bremer jest inżynierem, pracownikiem naukowym, dziennikarzem, członkiem GOPR i przewodnikiem beskidzkim. Pracowała jako dziennikarka m.in. w „Tygodniku Solidarność”, „Konfrontacjach”, „Wprost” ,współpracowała z Polskim Radiem i Telewizją Polską. Była Przewodniczącą Oddziału Warszawskiego i Członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. W latach 2007-2010 była członkiem Rady Programowej TVP S.A.

Iwona Śledzińska-Katarasińska - z wykształcenia polonistka, z zawodu dziennikarz. Poseł na Sejm od sześciu kadencji. Jest przewodniczącą Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu Jest specjalistką w dziedzinie mediów audiowizualnych. Była członkiem Rady Programowej TVP S.A. minionej kadencji.

Marek Wójcik w latach 2002-2005 był radnym w Radzie Miasta Katowice. Poseł na Sejm V i VI kadencji. Był członkiem licznych komisji sejmowych m.in.: Komisji Ustawodawczej, Komisji ds. Unii Europejskiej, Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

Barbara Bubula w latach 2007-2010 była członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Autorka kilkuset publikacji artykułów, recenzji i wywiadów prasowych. W latach 1994-1997 była Członkiem Zarządu Miasta Krakowa, w latach 1999-2001 Prezesem Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Budostal w Krakowie, w latach 2005-2007 posłanka na Sejm RP i Członek Komisji Finansów Publicznych,

Anna Sobecka - poseł na Sejm III, IV i V kadencji. Absolwentka wydziału chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Katolickiego Podyplomowego Studium Dziennikarstwa i Podyplomowego Studium Edukacji Dorosłych przy Instytucie Pedagogiki UMK w Toruniu. W latach 19990-1994 była dyrektorem Medycznego Studium Zawodowego w Toruniu. Członek m.in. Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Toruńskiej.

Bożena Walewska od 2003 r. jest członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. W latach 1975-1982 pracowała w Komitecie ds. Radia i Telewizji, w redakcjach Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. Jest twórcą programów publicystycznych, odpowiadała za transmisje telewizyjne pielgrzymek Jana Pawła II do Polski w latach 1991 - 2002. W 1984 roku wstąpiła do Klubu Inteligencji Katolickiej i była specjalistą ds. rodzinnych. Ukończyła wydział pedagogiczny na Uniwersytecie Warszawskim.

Piotr Gadzinowski - w latach 1981-1990 redaktor tygodnika „itd.”. W latach 1990-2008 publicysta i zastępca redaktora naczelnego tygodnika „Nie”, felietonista m.in.: „Sztandaru Młodych”, „Trybuny”, ”Przeglądu”. Współautor książek satyrycznych i publicystycznych. W latach 1997-2007 poseł na Sejm RP. Od 2002 r. członek Rady Programowej TVP S.A. Ukończył wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Marian Zalewski - doktor nauk humanistycznych, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Członek rady nadzorczej TVP S.A. (1996-1998), Zarządu TVP S.A. (1998-2000) oraz Rady Programowej TVP S.A. minionej kadencji.

Robert Matejuk - wieloletni dziennikarz, a obecnie redaktor naczelny tygodnika „Zielony Sztandar”. Ukończył politologię oraz Podyplomowe Studium Konstytucjonalizmu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Był rzecznikiem prasowym wojewody bialskopodlaskiego (1996-1998) i doradcą wicemarszałka Sejmu (1999-2001). Od 2006 r. jest członkiem Rady Programowej Radia dla Ciebie, a od 2009 r. wiceprezesem Stowarzyszenia Dziennikarzy im. Władysława Reymonta.

Krzysztof Magowski - reżyser dokumentalista, absolwent Wydziału Prawa UAM w Poznaniu (1978) i reżyserii na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest reżyserem filmów „Powstanie wielkopolskie” , „Zapomniane Powstanie”, „Sie macie ludzie”, „Świat moich wujków”, „Czy będzie wojna”.

Marcin Przeciszewski - dziennikarz. Od 1993 roku redaktor naczelny i prezes zarządu Katolickiej Agencji Informacyjnej. W latach 1989-1993 był redaktorem naczelnym kwartalnika „Światło i cienie” (pisma chrześcijańskiego skierowanego do osób niepełnosprawnych i ich rodzin). Związany z ruchem pomocy osobom niepełnosprawnym „Wiara i światło”. W latach 1990-1993 dziennikarz tygodnika informacyjnego „Spotkania”.

Jan Jakub Wygnański - współtwórca stowarzyszenia na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych, współtwórca Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych prowadzonego przez stowarzyszenie Klon/Jawor oraz portalu www.ngo.pl. Absolwent socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i stypendysta Uniwersytetu Yale (USA). W latach 80-tych koordynator niezależnego ruchu samokształceniowego w warszawskich liceach. Był uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu i jednym z animatorów ruchu organizacji pozarządowych w Polsce.

Jan Wołek - filozof i poeta, pieśniarz, malarz, karykaturzysta, twórca telewizyjny. Autor około 1000 piosenek, setek obrazów i kilkudziesięciu programów telewizyjnych. Dwukrotny zwycięzca Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie, wielokrotny uczestnik i laureat Festiwalu Artystycznego Młodzieży Akademickiej FAMA. Autor kilkudziesięciu wystaw indywidualnych. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuki.

Rada Programowa Polskiego Radia SA:
Rafał Grupiński - poseł na Sejm V i VI kadencji. Od 2007 roku jest sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W latach 1999-2001 był Prezesem Zarządu Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych. W latach 1995-1997 przewodniczył zespołowi doradczemu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Telewizji Edukacyjnej ds. tworzenia i rozpowszechniania programów edukacyjnych dla szkół. Był członkiem Rady Fundacji Pogranicze, Rady Programowej Radia Merkury i Rady Fundacji 750-lecia Lokalizacji Miasta Poznania.

Małgorzata Kidawa-Błońska - posłanka na Sejm RP V i VI kadencji, od dwóch lat zasiada w Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu. Ukończyła wydział socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1985-1987 pracowała w dziale literackim Studia Filmowego im. Karola Irzykowskiego, a w latach 1994-2008 była wiceprezesem Gambit Production. W 2001 roku została radną Warszawy i członkiem Komisji Kultury i Edukacji.

Edward Pałłasz – kompozytor, muzykolog, wicedyrektor Warszawskiej Opery Kameralnej. Laureat wielu konkursów kompozytorskich w kraju i na świecie. Od 1974 roku jest członkiem Związku Kompozytorów Polskich, był wiceprezesem i prezesem ZAiKS. Był Członkiem Rady Programowej Warszawskiego Ośrodka Telewizyjnego i Członkiem Komisji Programowej Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”, Członek Kapituły Nagrody im. Andrzeja Drawicza. Laureat nagrody Prezesa Rady Ministrów za twórczość dla dzieci.

Piotr Węgleński - prowadzi działalność naukową w dziedzinie genetyki molekularnej i kieruje zespołem zajmującym się archeologią molekularną. Jest autorem prac naukowych i współautorem książek z tej dziedziny. W latach 70-tych wprowadził w Polsce metody inżynierii genetycznej. Ukończył wydział biologii i nauk o ziemi na Uniwersytecie Warszawskim. Zawodowo związał się z UW. Zrobił doktorat, habilitację i tytuł prof. nadzw. i prof. zw. Uzyskał doktoraty Honoris Causa na uniwersytetach w Sofii, Ivanofrankiwsku, Arequipie i Podgoricy. Był członkiem m.in.: Komisji Nagród Prezesa Rady Ministrów, Zespołu Prezydenckiego do prac nad Ustawą o Szkolnictwie Wyższym.

Maciej Wojtyszko - autor książek, słuchowisk, sztuk teatralnych oraz adaptacji i piosenek. Reżyser teatralny i filmowy. W latach 1990-1991 był dyrektorem Teatru Powszechnego w Warszawie. Laureat nagród m. in. Medalu Komisji Edukacji Narodowej, Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski, Złotego Ekran, „Gloria Artis”. Kawaler Orderu Uśmiechu.

Teresa Bochwic - dziennikarka, nauczyciel akademicki. W latach 2006-2009 zastępca dyrektora programowego Polskiego Radia SA. Zastępca redaktora naczelnego w „Tygodniku Solidarność” (1993-1994), dzienniku „Nowy Świat”(1991-1993). Ekspert rządu ds. mediów w Radzie Europy. W latach 2008- 2010 Członek Rady Etyki Mediów. Członek Rady Programowej TVP S.A. minionej kadencji oraz Pady Programowej Oddziału TVP Warszawa (2003-2007). Autorka kilku książek z dziedziny życia społecznego i politycznego. Członek m.in.: Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Krzysztof Czabański - dziennikarz, felietonista, publicysta polityczny i społeczny. W okresie PRL-u reporter m.in. tygodnika „Literatura”, „Kultura” i „Tygodnika Solidarność”. Współpracownik „Tygodnika Podziemnego” i Radia Wolna Europa. Po 1989 r. był m.in. zastępcą redaktora naczelnego „Tygodnia Solidarność”, prezesem PAP, prezesem Zarządu Polskiego Radia.

Stanisław Janecki - dziennikarz, publicysta. W latach 1993- 2010 związany z redakcją tygodnika „Wprost”, gdzie pełnił funkcję szefa działu krajowego, zastępcy redaktora naczelnego i redaktora naczelnego. Był zastępcą dyrektora Programu Pierwszego TVP S.A.

Jerzy Bralczyk - językoznawca, specjalista w zakresie języka mediów, reklamy i polityki, wykładowca, autor wielu publikacji z dziedziny językoznawstwa. Zasiada w Prezydium Rady Języka Polskiego. Prowadzi programy telewizyjne poświęcone językowi polskiemu.

Henryk Cichecki ukończył wydział dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia MBA z zakresu zarządzania, w latach 1998 - 2000 wiceprezes Zarządu Polskiego Radia SA, członek rad nadzorczych spółek prawa handlowego.

Krzysztof Knittel – kompozytor utworów orkiestrowych, kameralnych, scenicznych, komponuje muzykę dla baletu, teatru, filmu, jest twórcą instalacji dźwiękowych, realizator utworów komputerowych i elektroakustycznych. Ukończył wydział Reżyserii Dźwięku oraz Kompozycji, a także wydziały Dyrygentury i Teorii Muzyki w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. Współpracował z The Center of the Creative and Performing Arts w Buffalo. Od 1973 r. współpracuje ze Studiem  Eksperymentalnym Polskiego Radia. Od 2003 do 2006 r. był członkiem Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej S.A., od 2004 jest członkiem Rady Programowej Narodowej Galerii Sztuki Zachęta. Jest wykładowcą akademii muzycznych w Łodzi i Krakowie. W 2005r. został odznaczony Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” oraz złotym medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, w 2007 r. otrzymał odznakę Zasłużony dla kultury polskiej.

Wojciech Kurdziel - obecnie specjalista z zakresu źródeł energii odnawialnej i ekologii, związany z Politechnika Śląską. W przeszłości animator kultury muzycznej z terenu Śląska, związany z klubami studenckimi, niezależny producent filmowy i radiowy, współpracował m.in.: z PR i TVP.

Małgorzata Muzoł – nauczyciel i pedagog, wieloletni pracownik oświaty. Obecnie jest świętokrzyskim kuratorem oświaty. Ukończyła filologię rosyjską w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach, a także studia podyplomowe na kierunku Menedżer oświaty (1996), Zarządzanie organizacją w warunkach integracji europejskiej (2001 r.) oraz Prawo administracyjne (2010 r.).

Jan Poprawa - dziennikarz muzyczny i pisarz, autor opracowań i publikacji dotyczących polskiej piosenki. Wybitny znawca kultury studenckiej i jazzu. Dziennikarz OTV Kraków, wielokrotny juror festiwali piosenki w Opolu, Wrocławiu oraz festiwali FAMA i piosenki studenckiej w Krakowie. Autor wielu książek, współpracownik kilkudziesięciu dzienników i periodyków, a także autor tekstów w kilkunastu wydawnictwach zbiorowych.

Andrzej Turski – dziennikarz radiowy i telewizyjny, prezenter programu informacyjnego ”Panorama” w TVP 2. Ukończył filologię polską (1967) oraz Studium Dziennikarskie (1969) na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1968 r. pracował w Redakcji Młodzieżowej Polskiego Radia, w latach 1975-1980 był kierownikiem, a 1980-1982 redaktorem naczelnym tej redakcji. Następnie pełnił funkcję redaktora naczelnego Programu III (1982-1983) i dyrektora-redaktora naczelnego Programu I (1983-1987) Polskiego Radia. Był współautorem wielu audycji radiowych. Zajmował stanowisko dyrektora i redaktora naczelnego TVP1, od 1991 był wiceszefem Telewizyjnej Agencji Informacji. Wspólnie z Józefem Węgrzynem był jednym z pomysłodawców „Teleexpressu” (1986). Prowadził także autorski program publicystyczny „7 dni świat”. Laureat Super Wiktora i Wiktora w kategorii Dziennikarz roku 2005 r.

Rada Programowa TVP Polonia:
Barbara Borys-Damięcka – senator RP VII kadencji. Od 1958 roku przez 40 lat współpracowała z Telewizją Polską S.A. Wyreżyserowała i zrealizowała około 200 przedstawień Teatru Telewizji. Była Dyrektorem Działu Realizacji Telewizyjnej i szefem telewizji publicznej w latach 1990-1994. Uruchomiła i wprowadziła na satelitę Eutelsat Telewizję Polonia. W latach 1997-2007 była Dyrektorem Naczelnym i Artystycznym Teatru Syrena w Warszawie. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej w Łodzi.

Tomasz Dąbrowski – ukończył stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim. W 1994 roku był sekretarzem Komisji Obrony Narodowej Sejmu RP. W latach 1995-1997 pracował jako współtwórca cyklicznych programów o charakterze społecznym w TVP S.A. W 1998 roku był doradcą w Departamencie Reform Ustrojowych Państwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Joanna Fabisiak – posłanka na Sejm III, V i VI kadencji. Ukończyła polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją językoznawstwo oraz studia podyplomowe z zakresu „Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców”. W latach 1990-2005 radna i wiceprzewodnicząca samorządu Warszawy. W latach 2002-2005 była wicedyrektorem Instytutu „Polonicum”. Od 2006 roku jest członkiem Rady Programowej TV Polonia.

Anna Nehrebecka-Byczewska – aktorka Teatru Polskiego w Warszawie. Ukończyła studia w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie. Wystąpiła w wielu rolach filmowych i teatralnych. W stanie wojennym uczestniczyła w bojkocie środków masowego przekazu. W tym czasie występowała z programami poetycko-recytatorskimi w kościołach i domach prywatnych w Polsce, a także na zaproszenie Polonii w Europie, Stanach Zjednoczonych i Australii.

Andrzej Person pracował jako dziennikarz, w latach 1997-2005 był rzecznikiem prasowym Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Pełnił również funkcje Zastępcy Przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oraz Członka Komisji Obrony Narodowej i Komisji Nauki, Edukacji i Sportu. Ukończył wydział prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim.

Marek Bućko – od 2007 roku jest Sekretarzem Zarządu Fundacji Wolność i Demokracja. Twórca i redaktor naczelny portalu Kresy24.pl zajmującego się problematyką Polaków na Wschodzie, współzałożyciel Stowarzyszenia Europa-Wschód. Obecnie pracuje nad uruchomieniem telewizji internetowej TV Kresy i rozwojem internetowego Archiwum Kresowego. Absolwent filologii rosyjskiej Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1991-1993 był ekspertem Departamentu Europy MSZ. W latach 2000-2005 był radcą Ambasady RP w Mińsku, zastępcą Ambasadora odpowiedzialnym za kontakty z opozycją i organizacjami pozarządowymi. W latach 2005-2008 był w Zespole Doradców ówczesnego Prezydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego, pracował w Wydziale Kontaktów Zagranicznych i Biurze Promocji Urzędu Miasta st. Warszawy.

Michał Dworczyk w latach 2009-2010 doradca Prezydenta RP. W latach 2005-2007 był doradcą Prezesa Rady Ministrów ds. Polonii i Polaków za granicą. W latach 2003-2005 był wiceprezesem Zarządu „Pogranicze” sp. z o.o. Ukończył historię na Uniwersytecie Warszawskim oraz Specjalistyczne Studia Wschodnie na UW.

Eliza Dzwonkiewicz od kwietnia 2010 roku jest Prezesem Zarządu Fundacji Banku Zachodniego WBK SA. W latach 2006-2009 była Członkiem Zarządu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”. W latach 2002-2005 była członkiem zespołu weryfikacyjnego Indeksu Represjonowanych Fundacji Ośrodka KARTA, w latach 2006-2007 była pełnomocnikiem Prezydenta m. st. Warszawy ds. Współpracy z organizacjami kombatanckimi.

Jędrzej Wijas od 2002 r. jest radnym Szczecina. Autor publikacji na łamach „Pamiętnika Literackiego”, „Dyskursu”, „Literacji”. Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Szczecińskim, studia literaturoznawcze kontynuował w Instytucie Badań Literackich PAN, gdzie w 2006 r. ukończył studia doktoranckie.

Adam Struzik - marszałek województwa mazowieckiego, w latach 1991- 2003 był senatorem, w latach 1993 -1997 pełnił funkcję Marszałka Senatu. Samorządowiec z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu, wiceprezes związku województw RP. Inicjator powstania domu Polonii w Wilnie.

Stanisław Durlej od 1993 r. jest redaktorem naczelnym „Ludowca Świętokrzyskiego”. W latach 1995-2004 członek Rady Programowej Radia Kielce, a w latach 2004-2005 członek Rady Programowej TVP Polonia. Ukończył wydział nauk politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1978- 1990 był związany z redakcją krakowskich „Wieści”, w których był m.in. zastępcą redaktora naczelnego. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Odrodzenia Polski, oraz odznaczeniem Zasłużony Działacz Kultury.

Krzysztof Mroziewicz - dziennikarz i publicysta specjalizujący się w problematyce międzynarodowej, w szczególności dotyczącej Ameryki Południowej i Środkowej oraz Azji. Współpracownik wielu pism, w tym tygodnika „Polityka”. Był Ambasadorem RP w Indiach. Otrzymał wiele nagród i odznaczeń, m.in. trzy Wiktory, Złoty Medal Uniwersytetu Wrocławskiego oraz medal z okazji 300-lecia tego uniwersytetu.

Wojciech Müller - artysta plastyk o wybitnych osiągnięciach w zakresie grafiki. Rektor ASP w Poznaniu. Zajmuje się grafiką, scenografią i działaniami plenerowymi. W latach 70-tych był liderem Grupy Plastycznej "Od Nowa", z którą zrealizował kilkadziesiąt wielkich widowisk plenerowych. Prace graficzne tworzy w technice własnej, opierając się na fotografii, projekcji światła, zapisie wideo i druku offsetowym. Zrealizował około 50 wystaw indywidualnych w kraju i na świecie, brał udział w kilkuset pokazach zbiorowych.

Krzysztof Rutkowski – pisarz, tłumacz, wykładowca. W roku 1996 otrzymał tytuł naukowy doktora habilitowanego w Instytucie Badań Literackich PAN w Warszawie. W roku 1994 wyjechał do Paryża. Założyciel i redaktor "Kontaktu Literackiego i Artystycznego" (dodatek do paryskiego miesięcznika "Kontakt"). Redaktor pierwszego telewizyjnego magazynu francusko-polskiego "Paris-Varsovie" (1990). Przez 25 lat pracował w rozgłośniach radiowych m.in. w radiu Wolna Europa oraz w Radiu France Internationale (RFI). Obecnie jest profesorem w Instytucie Badań Interdyscyplinarnych "Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi zajęcia w Międzynarodowej Szkole Humanistycznej oraz na
Międzywydziałowych Indywidualnych Studiach Humanistycznych. W 1989 roku Krzysztof Rutkowski został laureatem Nagrody Literackiej Fundacji Kościelskich.

Jarosław J. Szczepański – dziennikarz. Prowadzi własną działalność w zakresie doradztwa medialnego. W latach 1983-1989 był dziennikarzem miesięcznika „Powściągliwość i Praca”. Komentator ekonomiczny "Radia Wolna Europa"(1991-1992). W 1993 roku był zastępcą redaktora naczelnego dziennika „Nowa Europa”. Przez wiele lat związany z dziennikarstwem radiowym i telewizyjnym: kierował redakcjami ekonomicznymi Radia Info i Radia dla Ciebie, prowadził „Wiadomości Gospodarcze” oraz autorski program „Gospodarka w Dwójce” w Telewizji Polskiej. W latach 1997-2000 był korespondentem polskich mediów w Waszyngtonie. Wicedyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej TVP S.A. (2000-2002). W latach 2004 -2006 był rzecznikiem Zarządu TVP S.A.

Komentarze

Powiązane

18.06.24, 11:49
| telewizja / VOD » informacje
Maciej Dowbor kończy pracę w Polsacie
Po 20 latach współpracy, Maciej Dowbor rozstał się z Polsatem. Przez ostatnie dziesięć lat prezenter był współgospodarzem programu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”.
18.06.24, 07:30
| telewizja / VOD » badania rynku
Mecz Polska - Holandia hitem TVP
Ponad 9 mln widzów zgromadził w niedzielę, 16 czerwca br. mecz Polska – Holandia transmitowany na antenach TVP.
17.06.24, 23:38
| telewizja / VOD » informacje
Polsat dementuje: Dorota Gawryluk nie będzie kandydatką w wyborach prezydenckich
Telewizja Polsat wydała oświadczenie dotyczące pogłosek o starcie jej dziennikarzy w wyborach prezydenckich.
14.06.24, 21:30
| telewizja / VOD » seriale
Drużyna A oraz Xena: Wojownicza księżniczka w AXN Black
W czerwcu br. AXN Black pokaże popularne amerykańskie seriale lat 90.: „Drużyna A” i „Xena: Wojownicza księżniczka”.
14.06.24, 11:33
| telewizja / VOD » informacje
Cafe Euro Cast online oraz w Polsat Sport 1
Z okazji piłkarskich Mistrzostw Europy redakcja sportowa Polsatu przygotowała nowy format telewizyjno-internetowy. „Cafe Euro Cast” będzie emitowany od 14 czerwca o godz. 9:00 w każdy dzień meczowy i pomeczowy przez cały czas trwania turnieju w Niemczech.
14.06.24, 06:30
| telewizja / VOD » informacje
Play i Antenna Entertainment poszerzają współpracę. AXN Spin debiutuje w ofercie Play
Play (marka działająna na polskim rynku telekomunikacyjnym) i Antenna Entertainment (właściciel portfolio AXN) odnowili oraz poszerzyli wieloletnią współpracę.
13.06.24, 15:00
| telewizja / VOD » informacje
Jak nas widzą. Program Doroty Wysockiej-Schnepf w TVP Polonia
16 czerwca br. na antenie TVP Polonia zadebiutuje program „Jak nas widzą”, której autorką będzie Dorota Wysocka-Schnepf. Gośćmi formatu będą korespondenci zagranicznych mediów akredytowani w Polsce, eksperci spraw międzynarodowych oraz dziennikarze polonijni.
13.06.24, 13:34
| telewizja / VOD » informacje
Paulina Chylewska, Patryk Ganiek i Dariusz Szpakowski poprowadzą teleturniej piłkarski Mecz w TVP1
Telewizja Polska z okazji Mistrzostw Europy w piłce nożnej przygotowała show piłkarski „Mecz – teleturniej piłkarski”, którego gospodarzami będą Paulina Chylewska, Patryk Ganiek oraz Dariusz Szpakowski.
13.06.24, 10:46
| telewizja / VOD » informacje
Studio w kontakcie. Nowość w TVP Polonia
12 czerwca br. o godz. 22:15 w TVP Polonia zadebiutował program publicystyczny „Studio w kontakcie”, w którym każdy telewidz będzie mógł zabrać głos - niezależnie, czy mieszka w Polsce, czy poza granicami kraju.
13.06.24, 09:09
| telewizja / VOD » informacje
KRRiT przedłużyła w końcu koncesję kanału TVN Style
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przychyliła się do wniosku spółki TVN i przedłużyła o kolejny okres czasu koncesję dla kanału TVN Style.
Subskrybuj RSS działu telewizja / VOD: rss
Oferty pracy

Specjalista/ka ds. promocji w Dziale Promocji i Komunikacji

Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka | Warszawa

Przejdź do oferty
Konkursy
do 31.08.24

Portalmedialny.pl ponownie udostępnił możliwość uczestniczenia w konkursach organizowanych przez wydawcę.

do 18.07.24

Do zdobycia jeden egzemplarz książki.

do 18.07.24

Do zdobycia jeden egzemplarz książki.

Polecamy
Konferencje

Zapraszamy do współpracy. Cena dodania do katologu od 149 PLN netto.

12-14 czerwca 2024 r. w Długopolu.