02.09.10, 21:44

Wzrost przychodów PMPG SA

Ponad 42 mln zł wyniosły w I półroczu 2010 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży Platformy Mediowej Point Group (GPW: POINTGROUP (PGM)). Jest to efekt m.in. zmian w tygodniku WPROST, który obecnie jest głównym aktywem spółki.

 

Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Platformy Mediowej Point Group w I półroczu 2010 r. wzrosły do 42 050 tys. zł. To o ponad 23% więcej niż wynosiły przychody w I półroczu 2009 r. Zysk ze sprzedaży wyniósł 12 671 tys. i był o 3,03 mln niższy niż przed rokiem.

Po pierwszym kwartale 2010 r., który spółka zamknęła ze stratą, w drugim nastąpiła poprawa sytuacji. W sposób istotny wzrosły przychody ze sprzedaży. Jest to efekt m.in. zmian w tygodniku WPROST, który obecnie jest głównym aktywem spółki. Zmiany wydawnicze i redakcyjne w pierwszym półroczu przełożyły się na zauważalny już w czerwcu i kontynuowany wzrost sprzedaży WPROST -  w czerwcu br. przekroczyła ona 91 tys. egzemplarzy, a według wstępnych danych wydawcy, w lipcu br. wyniosła ponad 106 tys. i była o prawie 37% wyższa niż w maju - i jego wysoką pozycję w rankingach najbardziej opiniotwórczych mediów w Polsce. Przeprowadzone równolegle zmiany w strukturach sprzedaży przyniosły efekt w postaci wzrostu przychodów ze sprzedaży powierzchni reklamowej. Biorąc pod uwagę fakt, że spółka zazwyczaj notowała najwyższe przychody w III i IV kwartale, wyniki półrocza mogą być podstawą do ostrożnego optymizmu.

Na wynik netto pierwszego półrocza negatywnie wpłynęły koszty związane z asymilacją ze strukturami PMPG SA nabytej w końcu grudnia 2009 r. spółki Agencja Wydawniczo-Reklamowa WPROST i wiążącą się z nią restrukturyzacją grupy. Rezultaty przeprowadzonych zmian są już widoczne w wynikach AWR, która rok 2009 zakończyła stratą na poziomie 11 492 tys. zł, a na koniec pierwszego półrocza 2010 r. odnotowała 3 187 tys. zł zysku netto.

W związku z utrzymującą się nie najlepszą sytuacja na rynku reklamowym, który jest podstawowym źródłem przychodów dla podmiotów z Grupy PMPG SA, w pierwszej połowie roku spółka przeprowadziła weryfikację planowanych projektów pod kątem ich rentowności i zdecydowała o zawieszeniu niektórych z nich. Dotyczy to m.in. projektu Machina TV, w sprawie którego Zarząd prowadzi jednak intensywne rozmowy z potencjalnymi inwestorami.

Obecnie PMPG skupia się na rozwoju posiadanych aktywów mediowych. "Kończymy prace nad strategią dla pozostałych tytułów grupy. Chcemy, aby nasze media były wobec siebie komplementarne i uzupełniały swoją ofertę. Jednocześnie planujemy na dużą skalę wykorzystać efekt synergii, który zachodzi pomiędzy nimi" - mówi Michał M. Lisiecki, prezes PMPG SA. Zapowiada się także częściowa transformacja magazynów PMPG do nowych mediów, przede wszystkim do Internetu. Zmiany mają dotknąć również działającą w ramach grupy agencję BTL Point Group, która w najbliższym czasie ma zmienić nazwę i pozycjonowanie na rynku agencji reklamowych.

 

Komentarze

Powiązane

17.07.24, 01:00
| prasa » informacje
Codziennik medialny: 17 lipca (media i kultura: najważniejsza wydarzenia)
Co wydarzyło się w świecie mediów i kultury 17 lipca? Media zapowiedzi, ważne daty, przegląd informacji. Wszystko, co trzeba  wiedzieć.
16.07.24, 01:00
| prasa » informacje
Codziennik medialny: 16 lipca (media i kultura: najważniejsza wydarzenia)
Co wydarzyło się w świecie mediów i kultury 16 lipca? Media zapowiedzi, ważne daty, przegląd informacji. Wszystko, co trzeba  wiedzieć.
15.07.24, 01:00
| prasa » informacje
Codziennik medialny: 15 lipca (media i kultura: najważniejsza wydarzenia)
Co wydarzyło się w świecie mediów i kultury 15 lipca? Media zapowiedzi, ważne daty, przegląd informacji. Wszystko, co trzeba  wiedzieć.
14.07.24, 01:00
| prasa » informacje
Codziennik medialny: 14 lipca (media i kultura: najważniejsza wydarzenia)
Co wydarzyło się w świecie mediów i kultury 14 lipca? Media zapowiedzi, ważne daty, przegląd informacji. Wszystko, co trzeba wiedzieć.
13.07.24, 01:00
| prasa » informacje
Codziennik medialny: 13 lipca (media i kultura: najważniejsza wydarzenia)
Co wydarzyło się w świecie mediów i kultury 13 lipca? Media zapowiedzi, ważne daty, przegląd informacji. Wszystko, co trzeba wiedzieć.
12.07.24, 01:00
| prasa » informacje
Codziennik medialny: 12 lipca (media i kultura: najważniejsza wydarzenia)
Co wydarzyło się w świecie mediów i kultury 12 lipca? Media zapowiedzi, ważne daty, przegląd informacji. Wszystko, co trzeba wiedzieć.
11.07.24, 06:30
| prasa » informacje
Czułość. Wolność. Równowaga. Akcja społeczna Wysokich Obcasów i Wyborczej
Rozpoczęta 5 lipca br. nowa akcja społeczna „Czułość. Wolność. Równowaga” to inicjatywa „Wysokich Obcasów” i „Wyborczej”. Akcja potrwa rok.
11.07.24, 01:00
| prasa » informacje
Codziennik medialny: 11 lipca (media i kultura: najważniejsza wydarzenia)
Co wydarzyło się w świecie mediów i kultury 11 lipca? Media zapowiedzi, ważne daty, przegląd informacji. Wszystko, co trzeba wiedzieć.
10.07.24, 11:00
| prasa » informacje
Forbes Women rozpoczyna akcję 50 po 50
„Forbes Women” rozpoczyna inicjatywę „50 po 50”. W kolejnym numerze magazynu zostanie opublikowana lista kobiet po 50. roku życia, które odniosły sukcesy w różnych dziedzinach. Redakcja czeka na zgłoszenia.
10.07.24, 01:00
| prasa » informacje
Codziennik medialny: 10 lipca (media i kultura: najważniejsza wydarzenia)
Co wydarzyło się w świecie mediów i kultury 10 lipca? Media zapowiedzi, ważne daty, przegląd informacji. Wszystko, co trzeba wiedzieć.