11.01.18, 23:17

Małgorzata Chechlińska odpowiada na zarzuty Polsatu

Fot.: Pixabay, licencja otwarta

Po publikacji artykułu "Polsat z zakazem publikacji", Małgorzata Chechlińska odniosła się sprawy. Jak podreśla Chechlińska, wypowiedzi przedstawicieli Polsatu stanowią półprawdy, próby przykrycia prawdy lub całkowicie mijają się z rzeczywistością.

W związku ze zwołaną konferencją prasową Telewizji Polsat, do redakcji portalmedialny.pl zostało nadesłane stanowisko  Małgorzaty Chechlińskiej, w sprawie "rzekomego krępowania przez nią oraz przez polskie sądy zasady wolności słowa". Jak podreśla Chechlińska, wypowiedzi przedstawicieli Polsatu stanowią półprawdy, próby przykrycia prawdy lub całkowicie mijają się z rzeczywistością.

Chechlińska twierdzi, że po trwającym kilka tygodni, zmasowanym ataku Telewizji Polsat, Polsat News i Polsat News2 na jej osobę, Sąd Okręgowy w Warszawie IV Wydział Cywilny wydał 15 listopada 2017 r. postanowienie o zakazie publikacji dla Telewizji Polsat "kłamliwych, nieuprawdopodobnionych, niewiarygodnych informacji na jej temat". Jak twierdzi Małgorzata Chechlińska, nie jest prawdą, że postanowienie Sądu zapadło bez wysłuchania drugiej strony. Kancelaria Sołtysiński, Kawecki, Szlęzak reprezentująca Telewizję Polsat przesłała do Sądu pismo procesowe. Sąd dopiero po zapoznaniu się z obszerną argumentacją Telewizji Polsat udzielił Chechlińskiej zabezpieczenia. Zdaniem Chechlińskiej, sąd nie podzielił stanowiska Telewizji Polsat o rzekomym realizowaniu interesu publicznego poprzez publikacje przygotowywane w taki sposób w i tym konkretnym kontekście.

Pragnę przypomnieć, że Sąd zabronił Polsatowi sugerować: moją przynależność do „układu zakopiańskiego”, moją przynależność do „układu sędziowsko-prokuratorskiego”, chęć spalenia przeze mnie hotelu w celu uzyskania odszkodowania, oszukiwanie przeze mnie kontrahentów i unikanie w sposób bezprawny wykonywania zobowiązań, tego, że moje zadłużenie przekracza ćwierć miliona złotych, tego, że doprowadziłam do afery gospodarczej na miarę Amber Gold, tego, że prowadzę działalność gospodarczą w sposób oszukańczy i nieuczciwy, tego, że nieuczciwie traktuję kontrahentów oraz tego, że wyłudziłam wielomilionowy zadatek” – napisała w oświadczeniu Chechlińska.

Z kolei 22 grudnia 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny wydał postanowienie o zakazie Telewizji Polsat publikowania oszczerczych informacji o spółce wieloletnich współpracowników Chechlińskiej – spółce Centrum Kongresowe Ossa sp. z o.o., która do 31 grudnia 2017 r. prowadziła działalność na terenie Hotelu Ossa Congress&Spa. W tej sprawie decyzja zapadła bez uwzględnienia stanowiska Telewizji Polsat, bowiem Polsat nie przesłał swojego stanowiska do Sądu.

Z przekazanych mi przez byłych współpracowników dokumentów wynika, że Sąd zakazał Telewizji Polsat w szczególności sugerować: że Hotel Ossa ma długi wynoszące 190 mln złotych, że Hotel Ossa unika płacenia swoich zobowiązań, że Hotel Ossa jest uwikłany w niejasne powiązania z dzierżawcą, że Hotel Ossa jest powiązany z „Małgorzatą Chechlińską, która ma ćwierć miliarda długu, którego nie spłaca”, że Małgorzata Chechlińska wyprowadza pieniądze z Hotelu Ossa, że Hotel Ossa jest prowadzony przez Małgorzatę Chechlińską, będącą członkiem „układu zakopiańskiego” – napisała Chechlińska w oświadczeniu.

"Dwa niezależne Sądy w krótkim czasie wydały decyzje, mające na celu zabezpieczenie ochrony dóbr osobistych – moich, a także spółki moich byłych pracowników, która prowadziła działalność na terenie wybudowanego przeze mnie hotelu. Decyzje tych Sądów odczytuję nie tylko jako realizację przysługującego mi zgodnie z polskimi przepisami prawa do ochrony ale również jako stanie na straży interesu publicznego. Nie może być bowiem tak, aby w praworządnym państwie przedsiębiorca dysponujący siłą medialną (właściciel masowej telewizji) mógł dokonywać „medialnego wymuszenia” na innych podmiotach gospodarczych (na mnie, moich firmach i firmach, które prowadzą działalność na terenie wybudowanych przeze mnie ośrodków) za pomocą organów i instytucji, które swymi publikacjami przymusza do zajmowania prewencyjnych, niesprawiedliwych i krzywdzących dla drugiej strony działań i decyzji" - zaznacza Małgorzata Chechlińska.

Chechlińska dodaje, że mimo ww. zabezpieczeń, Telewizja Polsat nieustannie je łamie, o czym na bieżąco informowana jest przez pełnomocników kancelaria prawna obsługująca Polsat w tej sprawie.

Jak twierdzi Chechlińska, po kilkusetkrotnym wyemitowaniu materiałów telewizyjnych o rzekomych nieprawidłowościach wokół dzierżawy Hotelu Ossa Congress & Spa, syndyk masy upadłości Parku Edukacji SA (twórcy Hotelu Ossa Congress & Spa) zarządził przetarg celem wyłonienia nowego dzierżawcy. W ten sposób zmuszono podmiot, który prowadził działalność na terenie Hotelu – Centrum Kongresowe Ossa sp. z o.o. do zaprzestania prowadzenia działalności dosłownie z dnia na dzień. Jak zaznacza Małgorzata Chechlińska, koszty tych zmian poniosą przede wszystkim pracownicy Hotelu – ok. 200 osób z okolic Ossy i Rawy Mazowieckiej.

Jak informuje Małgorzata Chechlińska, do przetargu o dzierżawę Hotelu Ossa stanęła m.in. spółka Solservice Group sp. z o.o., która zaproponowała 625 tys. zł czynszu dzierżawnego i wpłaciła wadium. Solservice Group to spółka m.in. eventowa, która organizuje różnego rodzaju wydarzenia/ szkolenia/ konferencje dla Telewizji Polsat oraz Polkomtela (należącego do Cyfrowego Polsatu). „Wspólnikiem spółki Solservice Group jest Jerzy Modrzejewski – będący jednocześnie twarzą polsatowskiej nagonki medialnej skierowanej przeciwko mnie, Małgorzacie Chechlińskiej, Centrum Kongresowemu Ossa sp. z o.o. i innym firmom pracowników hoteli stworzonych przeze mnie” – pisze Chechlińska. W opinii Chechlińskiej, działania Modrzejewskiego – m.in. wypowiedzi na łamach mediów czy podczas konferencji - to czyn nieuczciwej konkurencji.

W nawiązaniu do oświadczenia Małgorzaty Chechlińskiej, Telewizja Polsat poinformowała portalmedialny.pl, że zabezpieczenie tymczasowe w postaci zakazu publikacji zostało wydane na podstawie nieprawdziwych stwierdzeń Centrum Kongresowego Ossa Sp. z o.o., że Telewizja Polsat kłamie – co oznacza, że CK Ossa wprowadziła sąd w błąd; Telewizja Polsat przedstawiła podczas konferencji prasowej szereg dowodów na piśmie na to, że zarzuty CK Ossa są bezpodstawne i niewiarygodne. Polsat twierdzi, że ustosunkował się w dokumentach konkretnie do każdego zarzutu i podtrzymuje wszystko co przedstawili jej dziennikarze. Z kolei w kontekście wiarygodności zarzutów, jakie CK Ossa złożyła do sądu, na podstawie czego sąd wydał nam zakazy, Telewizja Polsat poleciła skonfrontować pkt. 4 zabezpieczenia (czyli zakazu informowania o powiązaniach Hotelu Ossa i Pani Chechlińskiej) oraz fakt, że Pani Chechlińska wystąpiła dzisiaj (tj. 11 stycznia br.) w imieniu CK Ossa.

Komentarze

Subskrybuj RSS: rss
Oferty pracy

Aktualnie nie mamy ofert pracy.

Dodaj swoją ofertę
Konkursy
do 23.03.18

Do zdobycia jeden egzemplarz książki. 

do 22.03.18

Do zdobycia jeden egzemplarz książki.

do 21.03.18

Do zdobycia jeden egzemplarz gry planszowej.

Polecamy
Konferencje

Zapraszamy do współpracy. Cena dodania do katologu od 99 PLN netto.

Http://www.Autodoc.PL