29.10.17, 17:30

Wręczono Nagrody Naukowe Polityki

Laureaci Nagród Naukowych Polityki
fot. Leszek Zych

Już po raz siedemnasty wyłoniono pięcioro laureatów Nagród Naukowych POLITYKI. Młodzi, wybitni i ambitni naukowcy otrzymali stypendia w wysokości 20 tys. złotych.

Fundacja Tygodnika POLITYKA od 2001 roku prowadzi program stypendialny skierowany do młodych naukowców „Zostańcie z nami!” – od 2011 pod nazwą Nagrody Naukowe POLITYKI. Poprzez akcję prowadzoną na łamach tygodnika POLITYKA promowany jest wartościowy wzór kariery na przekór popkulturowym trendom, akcentując intelekt i pracowitość, które niepostrzeżenie stały się walorami drugorzędnymi. Co roku poszukwiane są  osoby, które w ciągu ostatniego roku, dwóch minęły ważny kamień milowy w życiu zawodowym.

Grono naukowców wyróżnionych przez kapituły Nagród Naukowych POLITYKI liczy już 287 osoby. W ubiegłym miesiącu wyłoniono piętnastkę finalistów tegorocznej edycji, spośród których wybrano teraz finałową piątkę, która została uhonorowana symbolicznymi dyplomami oraz stypendiami w wysokości 20 tys. złotych. Pozostała dziesiątka finalistów otrzymała po 5 tys. zł. Nagrody przyznane zostały w pięciu umownych kategoriach: nauki humanistyczne, społeczne, ścisłe, techniczne i nauki o życiu. Uroczystość wręczenia odbyła się w siedzibie redakcji POLITYKI w niedzielę, 22 października. Towarzyszył jej wykład dr hab., prof. SGGW Magdaleny Król, laureatki programu z roku 2013 pt.: „Seksmisja w nauce”.

Oto tegoroczni laureaci:
NAUKI HUMANISTYCZNE: dr Magda SzcześniakRocznik 1985. Adiunkt w Instytucie Kultury Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Dużą zaletą jej pracy naukowej jest interdyscyplinarność - z powodzeniem łączy filmoznawstwo, medioznawstwo, antropologię i socjologię. Stara się odpowiedzieć na ważne pytanie współczesności – w jaki sposób obrazy zmieniają nasze postrzeganie własnej tożsamości i miejsca w społeczeństwie, jak wpływają na relacje społeczne i modele myślenia o przeszłości i przyszłości. W swych analizach wykorzystuje materiały wizualne jako pełnoprawne źródło wiedzy o najnowszej historii Polski. Przedmiotem jej badań jest rola wizualności w polskiej transformacji ustrojowej po 1989 roku, kształtowanie się „wizualnej normalności” poprzez naśladownictwo zachodnioeuropejskich wzorów, norm i standardów. Naszą pogoń za Zachodem tamtych lat opowiada na przykładzie konfekcji męskiej (słynne białe skarpetki), a aspiracje klasy średniej analizuje poprzez jej stosunek do podróbek. Zajmuje ją również obecność homoseksualizmu w sferze publicznej oraz zmieniające się wzory i normy naszej seksualności. W książce „Normy widzialności. Tożsamość czasów transformacji” pokazuje jak intensywnie w wymiarze wizualnym kultury odbywa się negocjowanie konfliktów społecznych i praktyk. Jak dowodzą aktualne debaty socjologiczne i polityczne, skutki transformacji odczuwamy do dziś – jej dogłębne zrozumienie może więc pomóc dostrzec przeoczane źródła współczesnych konfliktów.
 
NAUKI SPOŁECZNE: dr Łukasz Krzyżowski
Rocznik 1983. Adiunkt, kierownik Pracowni Badania Problemów Starzenia się Społeczeństw na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.
W centrum jego zainteresowań naukowych leży analiza zmian, jakie dokonują się w migrantach i migrantkach pochodzących z dużych polskich miast, którzy mają codzienny kontakt z różnorodnością kulturową mieszkając w Londynie, Berlinie, Birmingham i Monachium. Bada wpływ środowiska migrantów na kształtowanie się otwartości społeczeństwa polskiego pod względem tolerancji i akceptacji dla innych stylów życia, orientacji seksualnych, narodowości, grup etnicznych, religijnych i wiekowych. Analizuje cyrkulację kompetencji kulturowych oraz transformacyjną rolę emigracji. Jak wynika z jego badań, kontakt z „innymi" nie zmienia uprzedzeń, jeśli ci „inni" nie należą do grona bliskich osób, jednak zapośredniczony przez migrantów kontakt z różnorodnością stopniowo wpływa na większą otwartość również tych, którzy zostali w kraju. Realizowane przez dr. Krzyżowskiego projekty mają walory praktyczne w zakresie rozpoznania mechanizmów formowania się uprzedzeń i nietolerancji, lub odwrotnie – rozwoju większej wrażliwości
i otwartości społecznej.
 
NAUKI O ŻYCIU: dr hab. n. med. Maksymilian Przemysław Opolski
Rocznik 1983. Lekarz kardiolog, adiunkt w Klinice Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej Instytutu Kardiologii im. Prymasa Kardynała Wyszyńskiego.
Zajmuje się kardiologią interwencyjną i obrazową. Jako pierwszy wykazał związek pomiędzy dystrybucją przęseł stentu wieńcowego a występowaniem potencjalnie śmiertelnej
w skutkach zakrzepicy. Jego badania nad przydatnością tomografii komputerowej tętnic wieńcowych w przewidywaniu wyniku operacji tzw. „bypassów”, stanowiły przyczynek do wprowadzenia unikalnego na skalę światową tomograficznego algorytmu kwalifikacji do tych operacji. W latach 2013-2014 w ramach stypendium Niemieckiego Towarzystwa Kardiologicznego opracował i wprowadził na użytek kliniczny nieinwazyjną skalę tomograficzną CT-RECTOR, która przewiduje wynik zabiegu przezskórnego udrożnienia zamkniętych przewlekle tętnic wieńcowych. Dwa lata temu wykonał i opisał na łamach prestiżowego czasopisma Canadian Journal of Cardiology pionierski zabieg przezskórnej angioplastyki wieńcowej z wykorzystaniem okularów rozszerzonej rzeczywistości, co otwiera nowe i nieograniczone możliwości w planowaniu zabiegów kardiologii interwencyjnej na podstawie dodatkowych danych obrazowych. Aktualnie pracuje nad wyjaśnieniem patomechanizmu zawału serca u chorych bez istotnych zwężeń w tętnicach wieńcowych.
 
NAUKI ŚCISŁE: dr Jan Poleszczuk
Rocznik 1986. Adiunkt w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk.
Jako matematyk pracujący w obszarze onkologii, wspiera wiedzą ze swojej dziedziny biologów, lekarzy, fizyków i chemików. Stosuje metody matematyczne, by zrozumieć, jak ze sobą współdziałają mutacje genów i jaki mają wpływ na wzrost nowotworów. Jego praca zorientowana jest na zwiększenie efektywności istniejących terapii (radioterapii i chemioterapii), co może szybciej przynieść polepszenie sytuacji dużo większej liczby chorych, niż przy nowych celowanych terapiach lekowych o zawężonym działaniu. W radioterapii stworzył model mający na celu wybranie, spośród wielu przerzutów, tego nowotworu w ciele pacjenta, którego naświetlenie zmaksymalizuje całkowitą efektywność terapii. Wykorzystał także metody matematyczne i komputerowe w liczeniu i proponowaniu planów radioterapii, tak by jak najbardziej zaszkodzić nowotworowi, ale uchronić zdrowe tkanki i narządy. Aktualnie pracuje nad udoskonaleniem dawkowania chemioterapii tak, by nie skutkowała odpornością nowotworu na terapie przy nawrotach. Prowadzi popularny blog Compute Cancer, poświęcony modelowaniu procesów nowotworowych.
 
NAUKI TECHNICZNE: dr hab. inż. Andrzej Katunin
Rocznik 1985. Profesor nadzwyczajny w Instytucie Podstaw Konstrukcji Maszyn na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej.
Głównym celem jego badań jest szeroko rozumiana poprawa bezpieczeństwa pojazdów oraz statków powietrznych poprzez opracowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie diagnostyki konstrukcji oraz materiałów, z których są wykonywane. W badaniach tych do analizy wielowarstwowych kompozytów polimerowych wykorzystuje nowoczesne metody informatyczne, w tym metody tzw. sztucznej inteligencji. Prowadzone przez niego badania mają na celu prognozowanie trwałości różnorodnych struktur konstrukcyjnych. Bada także własności tzw. materiałów wielofunkcyjnych, dla których kluczowymi charakterystykami – obok własności mechanicznych – jest przewodzenie prądu elektrycznego bądź ciepła. W wyniku prac jego zespołu powstał całkowicie organiczny kompozyt przewodzący prąd elektryczny, zgłoszony do ochrony patentowej, mający być wykorzystywany do budowy cywilnych bezzałogowych statków powietrznych. Badania prof. Katunina mają potencjalnie wielkie znaczenie dla rozwoju lotnictwa, szybko rozwijającej się w Polsce dziedziny przemysłu o dużym znaczeniu gospodarczym.

Komentarze

Powiązane

21.02.18, 22:00
| prasa » informacje
Pomocnik Historyczny tym razem o Rewolcie 1968
28 lutego br. ukaże się nowy „Pomocnik Historyczny POLITYKI Rewolta 1968” opowiadający o pokoleniowym buncie, kontrkulturze i rewolucji obyczajowej.
21.02.18, 15:00
| prasa » informacje | internet » informacje
Bauer testuje nowy magazyn Netfilm
Wydawnictwo Bauer testuje nowy koncept, wprowadzając do sprzedaży magazyn „Netfilm”, skierowany do użytkowników platform VOD. 
21.02.18, 13:00
| prasa » informacje
Małgorzata Domagalik nową autorką L’OFFICIEL POLSKA
Małgorzata Domagalik od najbliższych numerów będzie publikować w "L’OFFICIEL POLSKA" oraz nowym "L’OFFICIEL HOMMES POLSKA" (Kustra Group) rozmowy z przedstawicielami świata kultury.
21.02.18, 11:00
| prasa » informacje
70 lat magazynu Przyjaciółka. Trzy okładki do wyboru i patronat Małżonki Prezydenta PR
22 lutego br. do kiosków trafi jubileuszowe wydanie „Przyjaciółki”. Czytelnicy będą mieli do wyboru trzy różne okładki z Katarzyną Dowbor, Ewą Wachowicz i Barbarą Kurdej-Szatan. 
16.02.18, 15:00
| prasa » dodatki do gazet
Atlas chmur i pogody z Gazetą Wyborczą
We wtorek i w środę, 20 i 21 lutego br. razem z „Gazetą Wyborczą” będzie można kupić dwie części „Atlasu chmur i pogody” - ilustrowanego przewodnika po zjawiskach atmosferycznych.
16.02.18, 12:00
| prasa » informacje | internet » informacje
Magazyn VOGUE ma wyróżniać się w sieci formą
14 lutego br., jednocześnie z pierwszym drukowanym numerem magazynu „VOGUE”, ruszył serwis Vogue.pl. 
16.02.18, 08:00
| prasa » informacje
Vogue promował debiut w 15 lokalizacjach w Polsce
Na polskim rynku zadebiutował magazyn „Vogue Polska”. Z tej okazji 14 lutego br. na ulicach największych miast w Polsce można było spotkać mobilne kawiarenki Vogue Cafe, które częstowały przechodniów gorącą czekoladą i promowały magazyn.
15.02.18, 21:01
| prasa » informacje
Murator z dodatkiem o smogu mocno promowany w TV
Marcowy numer „Muratora” (od 15 lutego br. na rynku) ukazał się ze specjalnym dodatkiem „Ogrzewanie bez smogu”. To poradnik skierowany do osób, którym zależy na poprawie jakości powietrza w Polsce, i które chcą ogrzewać swoje domy w sposób ekologiczny.
13.02.18, 16:00
| prasa » dodatki do gazet
Numizmat z wizerunkiem Ignacego Jana Paderewskiego z Gazetą Wyborczą
14 lutego br. razem z „Gazetą Wyborczą” (Agora) będzie można kupić numizmat z podobizną wybitnego męża stanu Ignacego Jana Paderewskiego. 
13.02.18, 12:00
| prasa » informacje
Vogue Polska debiutuje. 364 stron objętości pierwszego numeru
14 lutego br. to data wejścia na rynek „Vogue Polska”. Pierwszy numer magazynu zbudowany jest wokół projektu artystycznego Juergena Tellera. 
Subskrybuj RSS działu prasa: rss
Oferty pracy

Aktualnie nie mamy ofert pracy.

Dodaj swoją ofertę
Konkursy
do 23.03.18

Do zdobycia jeden egzemplarz książki. 

do 22.03.18

Do zdobycia jeden egzemplarz książki.

do 21.03.18

Do zdobycia jeden egzemplarz gry planszowej.

Polecamy
Konferencje

Zapraszamy do współpracy. Cena dodania do katologu od 99 PLN netto.

Http://www.Autodoc.PL